Tartalomjegyzék


TARTALOMJEGYZÉK

Magyar Science on Stage Fesztivál 2016

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A szervezők köszönetet mondanak a rendezvény létrejöttét elvi, személyi, anyagi vagy tárgyi támogatással segítőknek:

 

Támogatók és szervezők


Szent-Györgyi Albert Mi a Science on Stage

KÖSZÖNTIK A SZERVEZŐK

2018-ban Szegedre, Szent-Györgyi Albert városába költözik a Magyar Science on Stage Fesztivál, a magyar nyelven tanító STEM tanárok/tanítók immár hagyományos seregszemléje.

2000-ben Svájcban a CERN területén zajlott az első, „Physics on Stage” elnevezésű fesztivál, amelynek sikere megalapozta a továbbélését az ezt követő néhány évben. 2008-ban német kezdeményezésre megalakult a Science on Stage Europe nevű szakmai civil szervezet, melynek tagjai a nemzeti Science on Stage bizottságok. Ez a szervezet jelenleg 29 országot (köztük Kanadát is) tömörít, és feladata – többek között – az oktatási fesztiválok szervezése.
A Science on Stage Magyarország az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (http://elft.hu) felügyelete alatt működik hazánkban.
Saját honlapja: http://szinpadon-a-tudomany.hu

Szent-Györgyi Albert világhírű kutatónk 125 éve született, aki Szegeden végzett kutatásaiért 1937-ben fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat kapott. A nevéhez fűződik a C-vitamin felfedezése, a biológus Kollégák pedig biztosan ismerik a Szent-Györgyi-Krebs (citromsav) ciklust is, amely alapvető fontosságú anyagcsere folyamat minden olyan élő sejtben, amely oxigént használ a sejtlégzés folyamatában.

Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája” – szól Szent-Györgyi Albert intelme a ma emberéhez, különösképpen a pedagógusokhoz és az oktatáspolitikusokhoz.

A „ma iskolája” igen sok kihívás előtt áll. Az exponenciálisan robbanó információs és kommunikációs világban a gyerekek figyelmét már nem lehet a régen megszokott, bevált módszerekkel megragadni, hanem folyamatosan küzdeni kell azért, hogy az ingergazdag környezetben a tanulók az elsajátítandó tananyagra figyeljenek. Új módszerekre, új eszközökre van szükség, szinte napról napra. Ezért választottuk ennek a fesztiválnak a mottójául az „Új utakon a digitális generációhoz” mondatot. Ez a megújulási kényszer hatalmas terhet ró a tanárokra; folyamatosan próbára teszi nemcsak a kitartásukat, de a kreativitásukat is.

Azért jöttek létre ezek a fesztiválok, hogy segítsenek a pedagógusoknak kicserélni tapasztalataikat, elsajátítani a jó módszereket, hogy közös erővel meg tudjanak felelni az új kihívásoknak. Reméljük, hogy ez a Science on Stage Fesztivál is segít abban, hogy olyan jövő fakadjon a ma iskolájából, amely biztosítani tudja majd fennmaradásunkat ebben a gyorsulva változó világban is.

Kedves Érdeklődő! Ezeken a lapokon megtalálja a Science on Stage mozgalom rövid leírását és a 2016. október 7-9-i rendezvény
technikai és tartalmi információit. Várjuk rendezvényünkön, és hasznos időtöltést kívánunk!

A Szervezők

 

A FESZTIVÁLOKRÓL

A nemzetközi fesztiválokon az egyes országok lakosságuk létszámának függvényében meghatározott számú résztvevővel jelenhetnek meg, akiket nemzeti fesztiválokon történő zsűrizés során választanak ki. A fesztiválokon résztvevő tanárok a tanítási órán vagy a tanórán kívüli tevékenységben felhasználható innovatív és kreatív eszközöket, technikákat, ill. témafeldolgozásokat ismertetnek.

Nemzeti kvóták
Magyarország kvótája 2019-től kezdve 7 fő. Ennek oka egyrészt az, hogy újabb országok csatlakoztak a nemzetközi Science on Stage mozgalomhoz, másrészt pedig a "közös projektek" (Joint Projects) száma megnőtt. Ez utóbbiak viszont már nem számítanak bele a nemzeti kvótába, hiszen ezekben két különböző ország tanárai vesznek részt.

A projektek bemutatásának módjai:

Kiállítás/fair
Minden résztvevő számára kötelező bemutatkozási mód. A folyamatosan érkező érdeklődőknek a tanárok standjaikra kipakolva, működtetve és/vagy kiakasztott posztereken mutathatják be az ötleteiket, újításaikat. Közvetlen, személyes tapasztalatcserét tesz lehetővé.

Műhely/workshop
A projektet bemutató tanár kiscsoportos foglalkozást tart, amelyen résztvevő kollégák nemcsak hallgatók, hanem a foglalkozás tevékeny résztvevői is. A résztvevők ilyen módon nemcsak a tudást adják át egymásnak, hanem az illető innovatív oktatási módszer végrehajtásához szükséges készségek gyakorlására is lehetőséget kapnak.

Színpadi előadás
Az arra jelentkezett (és kiválasztott) kolléga látványelemekkel tarkított bemutatót tart nagy létszámú közönségnek. Az ilyen látványos, természettudományos show műsorok a diákság érdeklődésének a felkeltésére alkalmasak egy-egy tanóra, vagy nyílt nap alkalmával.


Magyar Science on Stage 2016 Agóra Szeged

AZ ESEMÉNY LEÍRÁSA

SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA, SZEGED

A 2018. október 5-7 között a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában megrendezésre kerülő hazai fesztivál egyben a 2019-es, portugáliai nemzetközi fesztivál előválogatója is, így annak vezértémáiban hirdettük meg az indulási lehetőségeket:

• Természettudomány a korai években
• Digitális írástudás és a természettudományok tanítása
• Fenntartható fejlődés a természettudományok tanításában
• Csillagászat és űrkutatás a természettudományok tanításában

• Alacsony költségű és újrahasznosított anyagokkal megvalósított kísérletek
• Befogadó természettudomány

• Közös projektek (Joint projects)


A mostani három napon összesen 47, a fenti 7 vezértémába sorolható, természettudományi területre vonatkozó projekttel ismerkedhet meg a résztvevő szakmai közönség és a Nyílt Nap látogatói. A projektek listája megtekinthető a következő linken: http://szinpadon-a-tudomany.hu/2018/. A kiállításon, a műhelyekben és a nagyszínpadon bemutatott projekteket neves hazai szakemberekből álló zsűri értékeli. A zsűriben akadémikusok és egyetemi tanárok éppúgy megtalálhatók, mint nagy iskolai tapasztalattal rendelkező gyakorló tanárok és tanítók.

A fesztivált megtekinti: David Featonby (UK), a Science on Stage Europe elnökségi tagja is.

A lakosságot 2018. október 6-án 10:00-16:00-ig várjuk a „Nyílt Napon”. Erre a belépés ingyenes.

Ha a fentiekről többet, részletesebben szeretne tudni, az alábbi honlapokat ajánljuk:

http://szinpadon-a-tudomany.hu/ (magyar)
http://www.science-on-stage.eu/ (angol nyelven)
Szegeden, Szent-Györgyi nevével fémjelezve jött létre a tudomány és kultúra, a tanulás és szórakozás fellegvára, amely országosan is páratlan a maga nemében. A négyszintes, hatalmas, különleges, környezetbarát építészeti megoldásokban gazdag épületben a természettudományok barátai, a kultúra iránt érdeklődők, kicsik és nagyok egyaránt és együtt tehetnek csodás utazást a múltba és a jövőbe, a számítástechnika és a természettudomány világába. A létesítmény fő funkciója a közművelődés szolgálata, a tudomány népszerűsítése. Weblapja: http://www.agoraszeged.hu/

Megközelítés, külső helyszínek

A Kálvária sugárúti főbejárati kapun belül került kialakításra a fogadó udvar, innen közelíthető meg a Pavilon, amely számos közösségnek ad otthont. A fogadóudvar és a főépület közötti tér a rendezvénytér, amely méretével és kialakításával külső programok megvalósítását teszi lehetővé. Itt magasodik a létesítmény jelképeként a Klímatorony. A Gogol utca felől történik a gépkocsi bejárás biztosítása. A terület érdekessége a lebontott asztalosműhelyhez tartozó portorony, amely mementóként megmaradt, felújításra került, természettudományos célokra történő hasznosítását tervezik az Agóra munkatársai.

A földszinti közösségi terek

A főépület földszintjén kapott helyet a tágas aula, valamint egy 280 férőhelyes díszterem és egy 85 férőhelyes kamaraterem. A díszterem beépített vetítővászonnal, vetítésre alkalmas technikával, fény- és hangtechnikai rendszerrel ellátott. A kamaraterem akusztikája pedig kimondottan igényes kialakítású, kamarazenei koncertek tartására is alkalmas. A földszinten tekinthető meg a Fábián Tamás Alapítvány egyedülálló ásvány-kiállítása, továbbá itt kapott helyet a Somogyi Károly Városi Könyvtár Agóra Gyermekkuckó könyvtára, ahol a kölcsönzésen túl számos érdekes könyvtári foglalkozásokat is tartanak.

Az intézmény földszintje és első emelete a Közművelődésé

Az épületnek e szintjein található Színházterem, Kamaraterem, aula, valamint az I. emeleten található 4 db (egyenként 70 m2-es) mozgásműhely, 3 db alkotóműhely, élményműhely, hangklub és a Játéksziget fogadja a szakkörökön és programokon résztvevőket. Ezek a színterek kiváló helyszínt biztosítanak városi, országos közművelődési-tudományos eseményeknek, konferenciáknak. Az „üveghídon” lehet átjutni a megmaradó épületben kialakított irodaházba, ahol az intézmény munkatársainak egy része dolgozik.

Második és harmadik emelet - a tudomány népszerűsítése

Itt található az Európában is egyedülálló, kb. 1000 m2-es Informatika Történeti Kiállítás, amely a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság támogatásával működik. Informatikatörténeti ritkaságok láthatók itt 1959-től napjainkig. Itt kapott helyet a Szegedi Biológiai Központtal együttműködve kialakított Látványlaboratórium, ahol működő lézercsipesz, látványos fizikai és kémiai kísérletek, illetve egy „színfényvesztő” szoba várja a látogatókat. A második emeleten vehető igénybe – elsősorban konferenciák megrendezéséhez – az Informatórium is, két szint magas, nagyméretű, vetítésre alkalmas fallal, amely városi és országos szinten egyaránt egyedülálló Screenwall 3 projektoros panoráma vetítőrendszerrel van felszerelve. 2018 márciusa óta az American Corner színesíti az intézmény kínálatát, amely az amerikai kultúrát hozza el a régiónkba többek között kulturális programokon, fejlesztő foglalkozásokon, színes előadásokon keresztül.

Az épületben rendkívül korszerű építészeti megoldásokkal találkozhatunk. A hűtést és a fűtést főként napkollektoros és hőszivattyús rendszerek biztosítják, az elektromos áramigény kiszolgálását napelemek segítik. A gépészeti terek kialakítása lehetővé teszi a látogatók fogadását, ezáltal bármely érdeklődő megismerheti a megújuló energiákat előállító gépeket és rendszereket működés közben is.


Program
14:00 - 16:00 NYÍLT NAP DÉLUTÁN AGÓRA
Színpadi előadás (a nagyközönség számára is nyitott)
15:00 - 15:30 Róka András dr.: A szférák harca / avagy fenntartható-e az, ami el is tud romlani? Nagyszínpad
16:00 NYÍLT NAP VÉGE AGÓRA
Párhuzamos szekciók (műhelyek)
Október 5., péntek 16:00 - 16:30 Kovacsics Bernadett: Száz év - száz magyar találmány Bordó terem
16:00 - 16:30 Magyar Csabáné: A Föld napja - a Nap Földje Sárga terem
12:00 - 14:00 Regisztráció Regisztrációs pult 16:30 -16:30 Moór Róbert: Lost in space - alkotópedagógiai témahét Informatika terem
13:00 - 16:30 A kiállítási standok berendezése Agóra 16:30 - 17:00 Nagy István: Matematika program okostelefonra Kék terem
16:30 - 17:00 A VIP vendégek megtekintik a kiállítást Agóra 16:30 -17:00 Salamon József dr.: A "fizikai gondolkodás" megalapozása Zöld terem
17:00 - 17:45 Ünnepélyes megnyitó Nagyszínpad 18:30 - 20:00 Vacsora Agóra Pavilon
17:45 - 18:30 Bemutatkozik az AGÓRA Nagyszínpad      
Színpadi előadás Október 7., vasárnap
18:30 -19:00 Beszeda Imre dr: Csináld magad 2.0! Egyszerű eszközök - érdekes kísérletek Nagyszínpad
Párhuzamos szekciók (műhelyek) Színpadi előadás
19:00 - 19:30 Borbély Venczel dr.: Egyszerű kísérletek próbapanelen Bordó terem 08:30 - 09:00 Orbán Sándor: Egymás szolgálatában: a természettudományok és a sport Nagyszínpad
19:00 - 19:30 Juhász László: A háztartási alufólia vastagságának mérése több módszerrel Sárga terem Párhuzamos szekciók (műhelyek)
19:00 - 19:30 Csernoch Mária dr.: Sprego solutions in science and arts - Sprego megoldások a tudományokért Informatika terem 09:00 - 09:30 Sánta Imre dr.: Delejes kísérletek Kék terem
19:30 - 20:30 Vacsora Agóra Pavilon 09:00 - 09:30 Seres István dr.:Fizika kísérletetek midennapi eszközökkel Zöld terem
Október 6., szombat 09:30 -10:00 Balaton Tamás: AtomTeam Tudományos Diákkör Bordó terem
09:30 - 10:00 Szamper Aranka: Drámai és sokkoló fizika (Dramatic and Shocking Physics) Sárga terem
Színpadi előadás 09:30 - 10:00 Szalayné Tahy Zsuzsanna: Guess the code! Informatika terem
08:30 - 09:00 Molnár Milán: Komplex természettudományos nevelés-oktatás megvalósítása kisiskolás kortól Nagyszínpad 10:00 - 10:30 Róka András dr.: A szférák harca / avagy fenntartható-e az, ami el is tud romlani? Kék terem
Párhuzamos szekciók (műhelyek) 10:30 - 12:00 Egymás standjainak meglátogatása, eszmecsere  
09:00 -09:30 Bagosi Róbert: Hangsebesség mérése -újragondolva Kék terem 12:00 - 12:30 Ünnepélyes eredményhirdetés, zárszó Nagyszínpad
09:00 -09:30 Skultéty Katalin: Szabadulj ki! Zöld terem 12:30 - 14:00  Ebéd Agóra Pavilon
09:30 -10:00 Varga István: Újrahasznosított anyagokból készült robotokkal a gyakorlati oktatásban Bordó terem 12:30 - 16:00 Kiállítási standok lebontása
09:30 -10:00 Törökné Török Ildikó: A biológia és a fizika kapcsolata a tanórákon, az élő szervezetben és a környezetvédelemben Sárga terem
09:30 -10:00 Képes Csilla: Escape Room To Go Informatika terem
10:00 - 12:00 NYÍLT NAP DÉLELŐTT AGÓRA
Színpadi előadás (a nagyközönség számára is nyitott)
10:30 - 11:00 Szász János Péter dr.: Az elektromos fogkefétől a rádiózásig Nagyszínpad
Műhely (a nagyközönség számára is nyitott)
11:00 -11:30 Balázs Diák kft. bemutató (lemondta a részvételt) Kék terem
Színpadi előadás (a nagyközönség számára is nyitott)
11:30 - 12:00 Sinkó Andrea: Tudomány a porondon Nagyszínpad
12:30 - 14:00  Ebéd (kizárólag a fesztivál résztvevőknek) Agóra Pavilon
12:00 - 14:00 A Nyílt Nap látogatói az Informatikai Történeti Kiállítást nézhetik meg Informatikai kiállítás
     


Projektek
Stand
száma
Jel Szerző(k) Projekt címe SonS2019
24 E11 Sarka Lajos Kémiai kísérletek egyszerű és újrahasznosított eszközökkel mindenkinek  
25 E12 Seres István dr.
Víg Piroska dr.
Fizika kísérletek mindennapi eszközökkel igen
26 E13 Szabó László Attila Mire jó egy aula? Fizika órák tantermen kívül  
27 E14 Tarján Péter dr. Fizikai mérések mikrokontrollerekkel igen
Stand
száma
Jel Szerző(k) Projekt címe Sons2019   28 E15 Varga István,
Ambrus Réka
Újrahasznosított anyagokból készült robotokkal a gyakorlati oktatásban igen
1 D01 Tusorné Fekete Éva,
Antalné Csorba Katalin
Irány a Mars! igen   29 C04 Moór Róbert,
Czoch András
Lost in space – alkotópedagógiai témahét igen
2 D02 Oláh Éva Mária,
Horváth Norbert
Részecskefizikai detektor építése iskolák közötti együttműködésben     30 C05 Nagy István Matematika program okostelefonra  
3   Balázs Diák kft. Bemutató (Lemondta a részvételt)     31 A05 Papp Katalin dr.,
Flach Fanni
Első csók a tudománnyal: gyermekkísérletek iskolán kívül környezetben igen
4 F01 Komáromi Annamária,
Nagy Dániel
Víz áramlási sebességének mérése Arduinóval igen   32 A02 Braun Barbara Szórakoztató(t)an  
5 F02 Orbán Sándor,
Szladek Máté
Egymás szolgálatában: a természettudományok és a sport igen 33 A03 Kiss Miklós dr.
Kissné Császár Erzsébet
Napóra igen
6 F03 Sinkó Andrea,
Kovacsics Bernadett
Tudomány a porondon     34 A04 Molnár Milán,
Tóth Máté
Komplex természettudományos nevelés-oktatás megvalósítása kisiskolás kortól igen
7 F04 Skultéty Katalin,
Pozsárné Szilágyi Erzsébet
Szabadulj ki! igen   35 C06 Róka András dr. A szférák harca – avagy fenntartható-e az, ami el is tud romlani? igen
8 F05 Tóth István.
Tóth Istvánné
Élvonalban a kettes számrendszer     36 C07 Törökné Török Ildikó A biológia és a fizika kapcsolata a tanórákon, az élő szervezetben és a környezetvédelemben  
9 F06 Várnai László Az elektromos ellenállás és a stressz igen   37 A01 Balaton Tamás AtomTeam Tudományos Diákkör igen
10 F07 Zsigó Zsolt,
Tóth Bence
Bánkirobot Team – Tanulás valós problémák megoldásával igen   38 G01 Szamper Aranka,
Rademaker Silvio
Drámai és sokkoló fizika (Dramatic and Shocking Physics igen
11 C01 Dobóné dr. Tarai Éva A Természet színei – az ékszerész rúzsa, a tenger azúrkékje, a bogyók pirosa igen   39     (üres)  
12 C02 Kovacsics Bernadett,
Sinkó Andrea
Száz év – száz magyar találmány igen   40 B01 Bagosi Róbert,
Bagosi Kinga
Hangsebesség mérése - újragondolva igen
13 C03 Magyar Csabáné,
Pataki Zsuzsamma
A Föld napja – a Nap Földje igen   41 B02 Egri Józsefné,
Egri József
Vonalkövetési algoritmusok EV3 robotokra igen
14 E01 Almási János,
Domschitz Zoltán
Színek, fények, energia (Colours, lights, energy) igen   42   RecondoStúdió    
15 E02 Beszeda Imre dr. Csináld magad 2.0! Egyszerű eszközök, érdekes kísérletek igen   43 B03 Fraller Csaba (Lemondta a részvételt) igen
16 E03 Borbély Venczel dr.
Borbély Mária
Egyszerű kísérletek próbapanelen igen 44 B04 Inczeffy Szabolcs,
Inceffyné Víg Gyöngyi Noémi
A GeoGebra program felhasználása egynéhány innovációs ötlet bemutatására
17 E04 Csernoch Mária dr.,
Gombos Eszter
Sprego solutions in science and arts – Sprego megoldások a tudományokért igen   45 B06 Képes Csilla Escape Room To Go igen
18 E05 Csóka Balázs dr.
Szépné Polgár Nóra
Mikroszkópiás metszetkészítés újrahasznosított eszközökkel     46 B07 Lakosné Makár Erika,
Kiss Benedek
Robotok a jövő szolgálatában igen
19 E06 Juhász László A háztartási alufólia vastagságának mérése többféle módszerrel igen   47 B08 Piláth Károly dr. LabVIEW-val támogatott fizikaórák igen
20 E07 Leitner Lászlóné,
Leitner László
A meghatározott és a véletlen határán     48 B09 Salamon József dr. A „fizikai gondolkodás” megalapozása  
21 E08 Nagy Márió Tibor Hogyan került a káposzta a kémiába?
(Lemondta a részvételt)
    49 B11 Szalayné Tahy Zsuzsanna Guess the code igen
22 E09 Nemes-Nagy Erika,
Németh Eszter
Alter Science Challenge igen   50 B12 Szász János dr. Az elektromos fogkefétől a rádiózásig  
23 E10 Sánta Imre dr.,
Sebestyén Zoltán
Delejes kísérletek igen   51        


Standok elrendezése Standok elrendezése
Földszinti elrendezés 1. emeleti elrendezés
Megjegyzések:

  • Az „Informatika terem” (egyes műhelyek helyszíne) a III. emeleten, az Informatika Történeti Kiállítás területén van.
  • A „T” betűvel jelölt asztalok tartalék standok
  • A szürkével jelölt területek a fesztivál résztvevői számára zártak.

 

Közlekedés
Szeged Térkép

Személygépkocsival történő közlekedés esetén:

Az Agórában ingyenesen biztosított a parkoló a résztvevők számára a konferencia mindhárom napja alatt. A járműveket ott is lehet hagyni, az épületet és a parkolót éjszakára bezárják. A parkolóba a Gogol utca 32. szám felől lehet behajtani. A Novotelben a parkolásért fizetni kell, ezért azt javasoljuk, hogy először a vendégek foglalják el a szobáikat a Novotelben, majd jöjjenek át az Agórába.

Tömegközlekedéssel:
Az Agóra a Novoteltől a legkönnyebben a 3-as vagy 3F-es villamossal közelíthető meg. A villamosra a szálloda előtti villamosmegállóban kell felszállni, a Fonógyári út, Vadaspark irányába. Leszállni a Londoni krt. megállóban kell. A szükséges menetidő maximum 20 perc.

Kölcsönözhető kerékpár:
Kölcsönözhető kerékpárok a Novotel mellett találhatók. Innen lehet elvinni és ide kell visszahozni a kerékpárokat. Bővebb információ a Novotel recepcióján kérhető.

Gyalogosan kb. 25 perc séta. Az Agóra- Gogol utca- Tisza Lajos krt - Novotel- útvonalat javasoljuk a legegyszerűbb megközelítési módként.
Jövő Évi fesztivál