PHYSICS ON STAGE  -   A FIZIKA SZÍNRE LÉP

Tudósítás "A fizika színre lép III." konferencia eseményeiről
(Beszámoló a 2003. szeptember 12-14. között megtartott konferenciáról)

Három év óta az Európai Unió évente rendszeresen megrendezi a "Tudomány Hete" nevű konferenciát, kiállítást, szakmai vásárt, amely a fizikával foglalkozik.

Sokakban felmerülhet a kérdés: miért éppen fizikával foglalkoznak, hiszen nem egy "népszerű" tantárgyról van szó.

Az utóbbi években a természettudományok népszerűsége csökkent, ezt a napi tapasztalatokon kívül igen komoly, egyetemi szinten elvégzett felmérések is bizonyítják. A felmérések azt jelzik, hogy a jelenség nemcsak hazánkra jellemző, hanem sajnos világszerte tapasztalhatjuk megnyilvánulásait. Csökken a természettudományi karokra jelentkező hallgatók létszáma, kevesebben választják a fizikát érettségi tantárgyként, a diákok nem kedvelik a fizika órákat, az óraszámok fokozatosan csökkennek, s kevesebb idő alatt egyre kevesebb idő marad az ismeretek megértésére, elsajátítására.

Az eddig megrendezett konferenciák helyszínei: CERN (Svájc), illetve Nordwijk (Hollandia) voltak. A legutóbbi, Nordwijkben megrendezett Physics on Stage2 (http://www.ady-kozgazd.sulinet.hu/2002ev/pos2/pos1.htm) konferencián a magyar delegáció egyik tagja: Dr. Márki Zay János kiemelkedő teljesítményéért második díjat nyert el (a 22 ország tanárai közül) az elektrosztatikai jelenségeit diákok számára bemutató kísérletével. A Nordwijki konferenciáról bővebben a következő oldalakon olvashatnak: http://www.ady-kozgazd.sulinet.hu/2002ev/pos2/pos1.htm

A konferencián résztvevők a fizika minden területéről érdekes plenáris előadásokat hallhattak, valamint a bemutató helyeken "standokon" a legérdekesebb kísérleteket tekinthették meg. A kiutazó diák-delegációk nagyon érdekes színpadi produkcióval kápráztatták el a hallgatóságot. Természetesen a produkció célja, hogy egyszerű, "kedvcsináló" kísérleteket mutassanak be a diákok, a fizika valamelyik témaköréből.

Az eddigiekben bemutatott diák-produkciók igen sok érdekességet, ötletet tartalmaztak, amivel színesebbé, érthetőbbé lehet tenni a fizika órákat.

Reméljük, hogy a jó pár nekifutás után az idén a magyar delegáció diákjai is megállják a helyüket az általuk bemutatásra kerülő színpadi produkcióval.

Az idén a Physics on Stage 3 (POS3) konferencia helyszínéül újra Nordwijkra esett a választás. A 2003-ban újra meghirdetett konferencia-felhíváshoz csatlakozott a Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA) és az Európai Déli Obszervatórium (ESO). A POS3 konferencia egy újabb lehetőséget teremt a közös problémák orvosolására, megvitatására, tapasztalatcserére, ötletek, javaslatok összegzésére és továbbítására az adott felelős vezetők felé. Ezen a konferencián kb. négyszáz fő (fizikatanár, tudományos újságíró, oktatáspolitikus, tanárképzésben dolgozó egyetemi oktató, diák) vesz majd részt 22 európai országból. A konferencia időpontja: 2003. november.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat rendezte meg a felhívásban szereplő "Physics on Stage 3" konferencia magyar válogatóját, "A FIZIKA SZÍNRE LÉP (Konferencia és módszervásár) címmel.

A társulat a rendezvény helyszínéül Székesfehérvárt választotta, a házigazda a József Attila Fiúkollégium volt. A lebonyolítást a társulat megyei csoportja vállalta a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet támogatásával. A rendezvény lebonyolításában jelentős szerepet vállalt a Lánczos Kornél Reálgimnázium.

A megnyitón a szervezők köszöntötték a résztvevő kollégákat, előadókat, a levezető elnök Ujvári Sándor, ismertette a verseny szabályait, a selejtező szempontjait, hiszen a konferencia egyben egy selejtező is a nemzetközi konferenciára kiutazó delegáció kiválasztására.

A kiutazó delegációt a következő tagokból álló zsűri választotta ki (névsorrendben):
Dr. Kovách Ádám, Mester András, Dr. Sükösd Csaba, Theisz György, Ujvári Sándor.

A konferencia résztvevői a megnyitó után 1 perces néma felállással emlékeztek meg a napokban elhunyt Teller Edéről.

Elsőként Dr. Bencze Attila köszöntötte személyes hangon a konferenciát, nyitóelőadása a termonukleáris fúzió jelenéről és jövőjéről szólt.

Az előadó a termonukleáris fúzió alapjainak ismertetésével vezette be mondanivalóját. Beszélt a mágneses plazma összetartásról, s felhívta a figyelmet a már évek óta működő ismert mágneses fúziós berendezésekre. Az előadó örömmel ismertette az újabb kísérleti eredményeket, amelyek a még fennálló problémák ellenére is biztatóak a jövőbeni kutatás célok megvalósításában. Jelenleg az egyik fontos kutatási feladat: 3 dimenziós modellek készítése, valamint a plazma szimulálása nagy számítógépeken. A fuzióval kapcsolatos témában valamint az előadás egyes kérdéseiről az érdeklődők Zoletnik Sándor cikkében tájékozódhatnak (Természettudományi Közlöny 134.évf.6.füzet: "Lehozzuk-e a Napot a Földre"). Ugyancsak az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a következő WEB-oldalt: www.rmki.kfki.hu/~zoletnik.

A nyitóelőadást követően a konferencia programja szerint (http://www.ady-kozgazd.sulinet.hu/pos3/program.htm) megkezdődött a fizikatanárok 20 perces verseny-előadásainak bemutatása. A tanárok az előadásuknak valamely részében idegen nyelven (angol vagy német) mondták el mondandójukat.

Elsőként Lang Ágota mutatta be "Döncikét", a kis "robot"-autót, amely "lelkivilágát" egy kis elektronikus áramkör valósította meg.

A következő előadó, Nagy Anett, újra igen érdekes és egyszerű kísérletekkel kápráztatta el a hallgatóságot. Előadásában igen lenyűgöző volt az "újra-papír készítéséről" szóló kísérlet.

Bogárdi László bemutatásában elektrométerrel a következő kísérleteket figyelhettük meg:

Dr. Kosztyu János, nem szokványos kísérleteket mutatott be az érdeklődőknek.

Dr. Lakatos Tibor előadásában arról hallhattunk, hogy "Gyilkos-e Bernoulli?" - ismertette a kontinuitási egyenlet és a véráramlás kapcsolatát, valamint a fizika törvényeivel magyarázta meg a vérnyomás ingadozását. Előadása jól tükrözte a fizika fontosságát az orvostudományban is, valamint jól érzékeltette a tudományágak egymásba kapcsolódását.

A délelőtti előadás-sorozatot Nyerges Gyula bemutatója zárta, aki a csillagászattan témaköréből merítette bemutatóját. Az előadó olyan kérdéssel foglalkozott, amely már évezredek óta foglalkoztatja a Földlakókat: "van-e máshol is élet az Univerzumban?"

Ebéd után Dr. Márki Zay János több, saját építésű kísérletet mutatott be. A leglátványosabb kísérletek egyike volt a "fraktál" kirajzolása. A kísérletet két átlátszó plexilappal és borotvahabbal végezte el. A saját építésű berendezés segítségével a diákok jól láthatják a különböző hullámokat és elsajátíthatják a hullámtant.

Szabad Ferenc az Internet hasznosságáról és az Internet adta lehetőségek kihasználásáról beszélt. Az előadó bemutatta az általa összegyűjtött legjobb internetes címeket, oldalakat, amelynek segítségével az órán nehezen bemutatható kísérletek helyett a tanár egy szimulációval mutatja be a kísérletet.

A linkgyűjtemény (http://www.ady-kozgazd.sulinet.hu/pos3/links.htm) mindenki számára igen hasznos, hiszen az oktatásban már egyre többen alkalmazzák az új lehetőségeket, de a keresésre szánt idő kevés. Az előadó megvilágította az animációk, szimulációk alkalmazásának fontosságát, előnyét a fizika órák színesítésében.

Dr. Vida József a "varázslombik", illetve a "Bermuda henger" működését ismertette. A hallgatóság érdeklődéssel hallgatta a Bermuda háromszögben bekövetkezett balesetek egy lehetséges magyarázatát. Még ha nem is sokan kedvelik a fizikát, ebben az esetben is jól látható, hogy a természetben bekövetkezett jelenségeket a fizika törvényeivel jól megérthetjük és megmagyarázhatunk. A bemutatott kísérlet ("Bermuda henger") a Csodák Palotájában évek óta a gyerekek egyik kedvelt tudományos játéka.

Dr. Piláth Károly a hallásról tartott érdekes előadást, és ismertette saját fejlesztésű új CD-jét.

Nagy Tibor - Nagyné Bíró Kornélia a tanároknak évente Cernben megrendezett továbbképzésen szerzett élményeikről, valamint a "Standard Modell"-ről tartották meg prezentációjukat.

Horváth Zsófia az optikai eszközök élővilágban kifejtett szerepéről beszélt.

Aros Gabriella a radioaktivitás fogalmát ismertette, valamint a környezeti sugárzásokról, a radon hatásáról beszélt.

A konferencia utolsó előadójaként Härtlein Károly újszerű és érdekfeszítő kísérleteit kísérhettük figyelemmel.

A konferencián elhangzott előadások nagyon izgalmasok, érdekesek voltak. Az eredményhirdetés előtt alkalmunk volt a magyar diák-delegáció színpadi produkcióját is megtekinteni. A Puskás Tivadar Szakközépiskola diákjai a "Fizika a szemetesből" című kísérleti bemutatóval készülnek a "Tudomány Hete" alkalmából megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciára. A produkciót Härtlein Károly fizika tanár kolléga tanította be. A diákok rövid idő alatt sok érdekes kísérletet mutattak be, amelyeket a fizika törvényeivel értelmeztek.

 

Az előadások után felmerült kérdésekre, kötetlen beszélgetésre a vacsora adott lehetőséget, miközben a zsűri fontolgatta döntését. A konferencia zárásaként a zsűri ismertette döntését, és gratulált a kiutazó kollégáknak és résztvevőknek.

A társulat által megbízott zsűri tagjai az elhangzott előadásokat meghallgatva, a következő résztvevőket javasolták a nemzeti delegációba (névsorrendben):
Bogárdi László, Härtlein Károly, Dr. Kosztyu János, Dr. Márki Zay János, Nagy Anett, Nyerges Gyula, Dr. Piláth Károly, Dr. Vida József

A zsűri értékelte a tanár kollégák munkáját és a hallott előadásokat. A konferencia zárásaként a zsűri köszönetét fejezte ki a résztvevőknek. A kiutazó delegáció a konferencia utáni vasárnap az eszközök, kísérletek, ajándékok "összegyűjtésével", a feladatok egyeztetésével és felosztásával foglalkozott.

A konferenciára kiutazó delegáció tagjainak, a kiválasztott tanároknak az utazási és tartózkodási költségeit a szervezők fedezik. A kiutazók műhelyeken, a felállítandó magyar stand bemutatóhelyein, plenáris előadásokon szerepelnek majd.A közelgő konferencia alkalmából sok sikert kívánunk.

Összefoglalva

A konferencián résztvevő diákok, tanárok, előadók sokat tanulhattak egymástól, sok érdekes kísérletet láthattak egymástól.Jó érzés volt újra érezni, hogy a FIZIKA talán sok-sok ember számára fontos, még akkor is, ha "népszerűsége csökkenő" tendenciát mutat: "A huszadik századra joggal mondhatjuk, hogy a természettudományok százada volt, s majdnem biztosak lehetünk benne, hogy a huszonegyedik század képét is a természettudományok formálják majd" (idézet: Dr. Sükösd Csaba: GONDOLATOK A KÖZOKTATÁSRÓL - Fizikai Szemle 2003/5. 181.o.)

Dr.Jarosievitz Beáta

Vissza