Tartalomjegyzék


TARTALOMJEGYZÉK

Magyar Science on Stage Fesztivál 2016

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A szervezők köszönetet mondanak a rendezvény létrejöttét elvi, személyi, anyagi vagy tárgyi támogatással segítőknek:

Támogatók és szervezők


Gábor Dénes Mi a Science on Stage

KÖSZÖNTIK A SZERVEZŐK

A jövőt nem megjósolni lehet, a jövőt fel kell találni!” - írta Gábor Dénes Nobel-díjas fizikus, a holográfia feltalálója, 1963-ban.

2000-ben Svájcban a CERN területén zajlott az első, „Physics on Stage” elnevezésű fesztivál, amelynek sikere megalapozta a továbbélését az ezt követő néhány évben. 2008-ban német kezdeményezésre megalakult a Science on Stage Europe nevű szakmai civil szervezet, melynek tagjai a nemzeti Science on Stage bizottságok. Ez a szervezet jelenleg 29 országot (köztük Kanadát is) tömörít, és feladata – többek között – az oktatási fesztiválok szervezése. A Science on Stage Magyarország az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (http://elft.hu) felügyelete alatt működik hazánkban.

A jóslás passzív figyelést és előrelátást, a feltalálás pedig aktív cselekedetet, a jövő tevőleges alakítását jelenti. A jövőről való gondolkodás és annak alakítása ma különösen aktuális a természettudományok tanításának területén. Ki kell találnunk, hogyan is oktassuk a természettudományokat holnap, jövőre, öt vagy tíz év múlva. Legalább az utat ki kell alakítanunk. Mi lehetne inspirálóbb a gyakorló tanárok számára, mint közvetlenül tapasztalatot szerezni a mások által kigondolt ötletekről, melyek érdekesebbé, érthetőbbé, élményszerűbbé teszik a tananyag feldolgozását, a természeti világ megismerésének folyamatát? Mi lehetne vonzóbb bemutatkozási fórum az innovatív tanároknak, mint egy fesztivál, ahol a kollégák tömeges érdeklődésére tarthatnak számot? Nos, a Science on Stage rendezvény-sorozata ezt kínálja. Ön a következő évben esedékes nemzetközi fesztivál magyarországi válogató rendezvényének programfüzetét tartja kezében. A „Magyar Science on Stage 2016”, azaz a „Színpadon a Természettudomány 2016” elnevezésű program olyan seregszemle, amelyen közel 100 honi vagy határon túli magyar tanár mutatja be új módszertani fogásait, eszközeit, projektötleteit a fi zika, kémia, biológia, informatika, matematika vagy a komplex természettudomány szakterületein. Kísérletek, eszköz-bemutatók, tevékenykedtető foglalkozások és látványos produkciók gazdag választékát kínálják a standok, a szemináriumi termek és a nagyszínpad. Huszonnyolc másik országban zajlanak/zajlottak hasonló fesztiválok, amelyek legjobb projektjeiből összeáll a 2017-es nemzetközi rendezvény résztvevői gárdája. Magyarország különleges és páratlan lehetőségeket rejtő helyzetben van. A 2017-es fesztivál rendezőjeként nagy létszámú tanári közösséggel jelenhet majd meg a nemzetközi porondon. A leendő magyar küldöttség tagjainak kiválasztása a zsűri feladata, de ennél fontosabb az a cél, hogy a megújulást, korszerű, alkalmazható ismereteket eredményező új gondolatok, megoldások minél szélesebb körben elterjedhessenek. Ezt a célt szolgálja az is, hogy egy fél napra a rendezvény külső látogatók számára nyitottá válik.
Kedves Érdeklődő! Ezeken a lapokon megtalálja a Science on Stage mozgalom rövid leírását és a 2016. október 7-9-i rendezvény technikai és tartalmi információit. Várjuk rendezvényünkön, és hasznos időtöltést kívánunk!

A Szervezők

A FESZTIVÁLOKRÓL

A nemzetközi fesztiválokon az egyes országok lakosságuk létszámának függvényében meghatározott
számú résztvevővel jelenhetnek meg, akiket nemzeti fesztiválokon történő zsűrizés során választanak
ki. Magyarország általában 9 fős csapatot delegálhat. Ez alól kivétel a 2017-es jubileumi alkalom, amikor szervezői jogon 40 projekttel és 70 fővel képviseltethetjük magunkat. A fesztiválokon résztvevő tanárok a tanítási órán vagy a tanórán kívüli tevékenységben felhasználható innovatív és kreatív eszközöket, technikákat, ill. témafeldolgozásokat ismertetnek.

A bemutatás módjai:

Kiállítás/fair
Minden résztvevő számára kötelező bemutatkozási mód. A folyamatosan érkező érdeklődőknek a tanárok standjaikra kipakolva, működtetve és/vagy kiakasztott posztereken mutathatják be az ötleteiket, újításaikat. Közvetlen, személyes tapasztalatcserét tesz lehetővé.

Műhely/workshop
A projektet bemutató tanár kiscsoportos foglalkozást tart, amelyen résztvevő kollégák nemcsak hallgatók, hanem a foglalkozás tevékeny résztvevői is. A résztvevők ilyen módon nemcsak a tudást adják át egymásnak, hanem az illető innovatív oktatási módszer végrehajtásához szükséges készségek gyakorlására is lehetőséget kapnak.

Színpadi előadás
Az arra jelentkezett (és kiválasztott) kolléga látványelemekkel tarkított bemutatót tart nagy létszámú közönségnek. Az ilyen látványos, természettudományos show műsorok a diákság érdeklődésének a felkeltésére alkalmasak egy-egy tanóra, vagy nyílt nap alkalmával.


Magyar Science on Stage 2016 Agóra Debrecen

AZ ESEMÉNY LEÍRÁSA

AGÓRA TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONT, DEBRECEN

A 2016. október 7-9 között a debreceni Agóra Tudományos Élményközpontban megrendezésre kerülő hazai fesztivál egyben a 2017-es nemzetközi fesztivál előválogatója is, így annak vezértémáiban hirdettük meg az indulási lehetőségeket:

• Tudomány a legfiatalabbaknak
• Természettudomány és környezet
• IKT a természettudományok oktatásában
• Befogadó tudomány
• Együttműködés a természettudományban
• Alacsony költségű tudomány

A nagyszámú jelentkezésnek köszönhetően a mostani három napon 6 biológia, 17 informatika, 11 kémia, 37 fizika, 11 matematika és 12 komplex természettudományi területre vonatkozó projekttel ismerkedhet meg a résztvevő szakmai közönség és a nyílt délután látogatói. A kiállításon, a műhelyekben és a nagyszínpadon bemutatott projekteket neves hazai szakemberekből álló zsűri értékeli. A zsűriben akadémikusok és egyetemi tanárok éppúgy megtalálhatók, mint nagy iskolai tapasztalattal rendelkező gyakorló tanárok és tanítók.

A fesztivált külföldi vendégek is megtekintik: David Featonby (UK), a Science on Stage Europe elnökségi
tagja, valamint Richard Spencer (UK) és Corina Toma (Románia), akik nemzetközi i-Stage projektekben dolgoztak együtt magyar tanárokkal.

A rendezvény fővédnöke: Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.


A lakosságot 2016. október 8-án 14:30-17:00-ig várjuk a „Nyílt Délutánon”. Ez utóbbira a belépés ingyenes, de regisztráció ajánlott: regisztracio@agoradebrecen.hu

Ha a fentiekről többet, részletesebben szeretne tudni, az alábbi honlapokat ajánljuk:

http://szinpadon-a-tudomany.hu/ (magyar)
http://www.science-on-stage.eu/ (angol nyelven)
Készen állunk a tudományra!”
Az Agóra Tudományos Élményközpont 2015 februárjában nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy érthetővé és mindenki számára izgalmassá varázsolja a természettudományos ismereteket, megfejtse életünk mindennapi csodáit. A régióban egyedülálló élményközpontban a játék és a szórakozás jelenti a tanulást: kézzel formálható a domborzat, darabokra szedhető az agy és bejárható az egész Világegyetem. A Botanikus Kert szívében fekvő épületben az érdeklődők bepillanthatnak a fizika, kémia, orvosbiológia, hidrobiológia, környezettudomány, botanika és a robotika rejtelmeibe; a csillagdában és a planetáriumban pedig tanulmányozhatják az égi jelenségeket is. A gyerekek számára a tanítási időszakban klubfoglalkozásokat, nyáron pedig ismeretterjesztő táborokat szerveznek. Az elmúlt másfél évben több mint 50 ezer látogatót fogadott az Agóra.

Behajtási- és parkolási információk
Az Agóra személygépkocsi-parkolója az Egyetem téri campus területén működő rendszerhez tartozik, be- és kihajtásra a campus összes kapuja használható. Az Agóra bejárata a Móricz Zsigmond út felőli kapunál található, ahonnan egy fahíd vezet az épülethez. A díjtalan parkolást csak akkor tudjuk biztosítani, ha a bejáratnál kapott belépőszelvényt érzekéskor az élményközpontpénztárában érvényesítik.


Program
10:30 -11:00 Szász János: Rezonanciában az elektromágnességgel Piros (kémia) laboratórium
10:30 - 11:00 Horváthné Szőke Gyöngyi: Eleven matematika Fehér (orvos-biológia) labor
11:00 - 11:30 Budayné dr.Kálóczi Ildikó: Sztereo világ Piros-fehér szemináriumi terem
11:00 - 11:30 Leitner Lászlóné:
Az egyenletes eloszlástól a skálafüggetlen hálózatokig
Zöld (botanika) labor
11:00 - 11:30 Piláth Károly dr.: Ultrahangos kísérletekg Narancs (fizika) labor
Október 7., péntek 11:00 - 11:30 Képes Csilla: Hozd a saját eszközöd! Sárga(robotika) laboratórium
Színpadi előadás
12:00 -14:00 Regisztráció Regisztrációs pult 11:30 - 12:00 Balogh Tamás dr.: MedveMatek tehetséggondozó program Nagyszínpad
13:00 -16:30 A kiállítási standok berendezése Agóra földszint és alagsor Párhuzamos szekciók (műhelyek)
16:30-17:00 A VIP vendégek megtekintik a kiállítást Agóra földszint és alagsor 12:00 -12:30 Márki-Zay János dr.: Több, mint matematika Zöld szemináriumi terem
17:00 - 18:00 Ünnepéyes megnyitó Nagyszínpad 12:00 - 12:30 Sinkó Andrea: Cirkusz a laborban Fehér szemináriumi terem
18:00 -18:15 Bemutatkozik az AGÓRA Nagyszínpad 12:00 -12:30 Balázs Katalin: Miért nehéz tantárgy a kémia? Piros (kémia) labor
18:30 -19:00 Szeidemann Ákos dr: Fény a színpadon Nagyszínpad 12:00 - 12:30 Nemoda József: Mikola csőben mozgó buborék mérése Fehér (orvos-biológia) labor
19:00 - 19:30 Koncz Gábor dr.: Varázsvár – Élménypedagógia és
felfedeztető oktatás óvodától egyetemig
Nagyszínpad 12:00 -12:30 Szamper Aranka:
Tankockák a természettudományos órákon
Piros-fehér szemináriumi terem
20:00 - Vacsora Nagyerdei Étterem 12:00 - 12:30 Vizi Tibor: INQUIRE Zöld (botanika) labor
Október 8., szombat 12:00 -12:30 Inczeffy Szabolcs: Mobil camera obscura Narancs (fizika) labor
12:00 - 12:30 Fülöp Márta: IKT alapú tehetséggondozó projekt blended
tanulással
Sárga (robotika) labor
Színpadi előadás 12:45 -14:15 Ebéd Nagyerdei étterem
08:30 - 09:00 Csatári László: Arduinóval a természettudományba Nagyszínpad 14:30 - 17:00 NYÍLT DÉLUTÁN AGÓRA földszint és alagsor
Párhuzamos szekciók (műhelyek) Színpadi előadás (a nagyközönség számára is nyitott)
09:00 -09:30 Csordásné Anda Éva: Matematikatanítás MATANDA
korongos abakusszal és a hozzá kapcsolódó módszerrel
Zöld szemináriumi terem 15:00 - 15:30 Róka András dr.:
Időutazásod története (Az „életerő” trükkjei)
Nagyszínpad
09:00 -09:30 Sebestyén Zoltán: Megrázó kísérletek Fehér szemináriumi terem Kizárólag a fesztivál résztvevőinek
09:00 -09:30 Bárány Zsolt Béla:
Mobiltechnológiával a kémiai egyenletek rendezéséért
Piros (kémia) labor 17:00 - 20:00 Üzemlátogatás és fogadás a
National Instruments Hungary Kft. telephelyén
National Instrument Hungary
09:00 -09:30 Tóth Anna dr: Gazdálkodj okosan! Fehér (orvos-biológiai) labor Október 9., vasárnap
09:30 -10:00 Magyar Csabáné: Húsvéti kísérletek Piros-fehér szemináriumi terem
09:30 -10:00 Tóth Szilvia: Természetesen tiszta – Natural Clear Zöld (botanika) labor 08:30 -09:00 Varga István: A szakmai gyakorlati képzés projektorientált megvalósítása Nagyszínpad
09:30 -10:00 Borbély Venczel dr.: A fény hullámtermészete Narancs (fizika) labor 09:00 - 09:30 Egymás standjainak meglátogatása, eszmecsere  
09:30 -10:00 Papp Ildikó dr.: Tervezni bárki tud! Sárga (robotika) labor 09:30 - 10:00 Gajdosné Szabó Márta és külföldi partnerei:
iStage projektek ismertetése
Nagyszínpad
Színpadi előadás 10:00 - 11:30 Egymás standjainak meglátogatása, eszmecsere  
10:00 - 10:30 Beszeda Imre dr: Csináld magad! – látványos kísérletek Nagyszínpad 11:30 -12:30 Ünnepélyes eredményhirdetés, zárszó Nagyszínpad
Párhuzamos szekciók (műhelyek) 12:45 - 14:00  Ebéd Nagyerdei Étterem
10:30 -11:00 Arató Ferenc dr.: Lapot kérünk! MathterMinds Zöld szemináriumi terem 14:00 - 16:00 Kiállítási standok lebontása  
10:30 - 11:00 Seres István dr.: Számítógéppel támogatott fizika játékok Fehér szemináriumi terem  


Projektek
Stand
száma
Jel Szerző(k) Projekt címe Szakterület
48 In03 Fülöp Márta Marianna IKT alapú tehetséggondozó projekt blended
tanulással
informatika
49 In04 Kelemenné Nagy Anikó,
Takácsné Bubnó Katalin,
Domokos Péter,
Nagy Gábor,
Takács Viktor
„Nem űrtechnológia!” - Hobbyprogramozás
és játékos hardverépítés
Informatika
50 In05 Képes Csilla Hozd a saját eszközöd! informatika
51 In06 Kőteleki Andrea Éva Digitális tehetséggondozó projekt és
robotprogramozás a TISZI-ben
informatika
Stand
száma
Jel Szerző(k) Projekt címe Szakterület   53 In08 Lakosné Makár Erika Az életed több mint játék informatika,
erkölcstan,
osztályfőnöki,
magyar
1 Ké02 Bárány Zsolt Béla Mobiltechnológiával a kémiai
egyenletek rendezéséért
kémia,
informatika
  54 In09 Papp Ildikó dr,
Zichat Marianna dr.
Tervezni bárki tud! Informatika
(matematika)
2 Ké03 Marchis Valér,
Bárány Zsolt Béla
Futball-lázban égünk kémia   55 In10 Skultéty Katalin STEM projektek az európai iskolák legnagyobb
közösségében
mindegyik tárgy
3 Ma01 Arató Ferenc dr.,
Auth Andrea
Lapot kérünk / MathterMinds matematika   56 In11 Szabó János,
Lévai Edit
Tanulási zavarral küzdő gyermekek és
tanulók hátránykompenzációja
informatika
(matematika,
angol)
4 Ma02 Balogh Tamás dr.,
Varga László,
Mikulán Attila
MedveMatek tehetséggondozó program,
logikai akadálypálya
matematika   57 In12 Szécsiné Festő-Hegedűs
Margit
Látványos lehetőségek robotikásoknak informatika
5 Ma03 Csordásné Anda Éva Matematikatanítás MATANDA korongos abakusszal
és a hozzá kapcsolódó módszerrel
matematika 58 In13 Tauber Norbert,
Ötvös Józsefné,
Kardos Milán,
Sárközi Balázs,
Tauber Ákos
A jövő mérnökei már az iskolapadokban
vannak és LEGOznak
informatika
6 Ma04 Kocsis Imre dr.,
Papp Ildikó dr.,
Perge Erika,
Sziki Gusztáv Áron dr.,
Nagyné Dr. Kondor Rita,
Vinczéné dr. Varga Adrienn,
Kézi Csaba dr.,
Vámosi Attila
Kalandozások a műszaki tudományokban
- Játékos betekintés a mérnökök világába
középiskolások számára
matematika
(fizika, informatika)
  59 In15 Tusorné Fekete Éva Digitális irodák informatika
7 Ma05 Márki-Zay János dr.,
Bérczi Szaniszló dr.
Több, mint matematika matematika
(fizika)
  60 In16 Varga István A szakmai gyakorlati képzés projektorientált
megvalósítása
informatika
8 Ma06 Salamon József Imre dr. Az Excel „rejtett” erőforrásainak felhasználása
az oktatásban
matematika
(fizika,
informatika)
  61 In17 Vecsei Ákos REBOTKIT informatika
(robotika)
9 Ké01 Balázs Katalin Miért nehéz tantárgy a kémia? kémia   62 In01 Farkas István József Mutasd a hangodat! informatika
10 Ké04 Csatári László,
Kozsup István
Arduinóval a természettudományba! kémia,
informatika
  63 In07 Krajnyák Péter,
Krajnyák-Tóth Adrienn
MicroTour-LBG (Location Based Game) informatika
(történelem)
11 Fi07 Emese György László dr. Érdekes, interaktív fizika kísérletek fizika   64 Fi27 Seres István dr. Számítógéppel támogatott fizika játékok fizika
12 Ké06 Dobóné Tarai Éva dr. Kémiai reakciók hidrogélekben kémia   65 Fi21 Nemoda József Mikola-csőben mozgó buborék mérése
myDAQ mérőcsatoló eszközzel, értékelése
LabVIEW szoftverrel
fizika
(informatika)
13 Ko09 Róka András Időutazásod története
(Az „életerő” trükkjei)
komplex   66 Fi23 Nyirati László Arduinó és myDAQ a kísérleti fizikában fizika
(informatika)
14 Ké08 Kapitány János Sándor Energiatárolás kémiai úton, elektrolízis,
galváncella
kémia   67 Fi30 Szabóné Szalkai Enikő Kísérletek lejtőn, gázokkal illetve napelemmel fizika
15 Ké09 Kovacsics Bernadett Kettő az egyben (2 in 1) kémia (biológia)   68 Fi37 Vitkóczi Fanni Interferencia a hangok világában fizika
16 Ké10 Madarassi Márk Látvány kémia mindenkinek kémia (biológia)   69 F11 Fraller Csaba Kozmosz a színpadon (Cosmos on Stage) fizika
(csillagászat)
17 Ma07 Szemes Ildikó,
Sinkó Andrea
PI - DAYS matematika
(fizika)
  70   Gajdosné Szabó Márta,
külföldi vendégekGajdosné Szabó Márta,
külföldi vendégek
iStage projektek bemutatója
(versenyen kívül)
komplex
18 Ma08 Horváthné Szőke Gyöngyi,
Sinkó Andrea
Eleven matematika matematika
(fizika)
  71 Fi13 Gärtner István Elektrosztatika a mindennapokban fizika
19 Ma09 Szigeti Réka Hands-on felszín és térfogat matematika   72 Fi14 Herendi Borbála,
Tomán jános
Miért folyik az áram? fizika
20 Ma10 Tarczal-Márta Edit Függvények filmje matematika
(informatika
  73 Fi15 Inczeffy Szabolcs Mobil camera obscura fizika
21 Ma11 Tóth Anna dr. Gazdálkodj okosan! matematika
(kémia)
  74 Fi16 Jaloveczki József dr. Mágneses fizika fizika
22 Ké11 Oláh Gábor Péter A füstgáztól a gipszig kémia
(környezetvédelem)
  75 Fi12 Garamvölgyi Józsefné,
Csapó Mária
Hétköznapi anyagok a fizikai jelenségek
világában
fizika
23 Fi33 Szeidemann Ákos dr.,
Magyar Csabáné
Fény a színpadon fizika   76 Fi39 Zsigó Zsolt,
Hábel Ervin
Semmiből szertárt! fizika
(informatika)
24 Ké13 Szakács Erzsébet Tanulókísérleti eszköz a drogériából kémia   77 Fi19 Komáromi Annamária Hővédő napernyő fizika
25 Fi34 Tóth Zsolt Ikarosz nyomában fizika   78 Fi20 Nagy Tibor Hamis hologram fizika
26 Ko01 Borbélyné Bacsó Viktória,
Rácz Judit
Lázterápia mágneses nanorészecskék
alkalmazásával
komplex   79 Fi01 Bagosi Róbert Saját készítésű fizikai kísérleti eszközök fizika
27 Ko02 Kapusi János „Feeling the forest” - interaktív terepgyakorlat
a debreceni Nagyerdő területén
komplex   80 Fi22 Nyerges Gyula,
Kerényi Lilla
Harapj a Világegyetembe! fizika
(csillagászat,
földrajz)
28 Ko03 Szabó Ildikó,
Rép Adrienn
Az élet vize komplex 81 Fi08 Farkas Zsuzsanna dr.,
Kiss Eszter
Pocket experiments fizika
29 Ko04 Koncz Gábor,
Tóth-Gál Zsuzsanna
Napsugár,
Jámbrik Katalin dr.
Varázsvár - Élménypedagógia és
felfedeztető oktatás óvodától egyetemig
komplex   82 Fi24 Orosz László Környezetünk használati tárgyai
egyensúlyban
fizika
30 Ko05 Leitner Lászlóné Az egyenletes eloszlástól a
skálafüggetlen hálózatokig
komplex   83 Fi25 Piláth Károly dr. Ultrahangos kísérletek fizika
31 Ko06 Magyar Csabáné,
Frankel Beatrix
Húsvéti kísérletek komplex   84 Fi26 Sebestyén Zoltán Megrázó kísérletek fizika
32 Ko07 Nemes-Nagy Erika Az eltűnt tudós nyomában komplex   86 Fi28 Sinkó Andrea Cirkusz a laborban (Video) fizika
(matematika)
33 Ko10 Szamper Aranka,
Balogh-Szikora Ildikó,
Gőgh Ágnes dr.,
Ládiné Szabó Tünde,
Mayer Eszter,
Novák Károly,
Tóth Lászlóné,
Vizes Marianna
Tankockák a természettudományos
órákon
komplex   87 Fi29 Szabó László Attila Vizesrakéta fizika
  88 Fi09 Filep Otília Zárt és nyitott elektromos áramkörök a
tanulás szolgálatában
fizika
(kémia,
informatika)
36 Fi05 Beszeda Imre,
Sarka Lajos
„Csináld magad!” – látványos kísérletek
egyszerűen összerakható eszközökkel
fizika (kémia)   89 Fi31 Szász János,
Markovics Ákos dr.
Rezonanciában az elektromágnességgel fizika
37 Fi02 Baló Péter A Z-energia fizika   90 Fi32 Szegedi Dezső Egyperces fizika mindenkinek fizika
(matematika,
kémia)
38 Fi06 Borbély Venczel dr. A fény hullámtermészete fizika   92 Fi03 Bartha Zsolt Saját tervezésű kísérleti eszközök és kísérletek. A kohérertől a memrisztorig fizika
39 Fi04 Berezvainé Borús Klára LED, a jövő fényforrása fizika 93 Fi36 Vass Miklós Hidrosztatikai nyomás mérése vízben fizika
40 Bi01 Berecz Krisztián Populációgenetikai szimuláció biológia   94 Fi10 Finta Zsanett A fény vizsgálata okostelefon
segítségével
fizika
(matematika)
41 Bi02 Budayné dr. Kálóczi Ildikó Sztereo-világ biológia
(kémia,
környezettan)
95 Fi38 Zajácz György Nap- és holdfogyatkozások fizika
(csillagászat)
42 Bi03 Kovács Nóra Az érzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok biológia (kémia)   96 Fi18 Jendrék Miklós Hangos kísérletek fizika
44 Bi05 Molnárné Litványi Krisztina,
Grolmusz Fanni
A Stevia élettani hatásai, minőségi elemzése,
és új felhasználási lehetőségei
biológia
(kémia,
pedagógia)
  97 Ko11 Tóth Szilvia,
Balázs Erika
Természetesen tiszta - Natural Clear komplex
45 Bi06 Orbán Sándor A Komplex3+T módszer, avagy a kognitív,
affektív és szomatikus képességek párhuzamos
fejlesztésének hatása a tanulási
képességekre és ennek hasznosulása a
tehetségazonosításban
biológia
(testnevelés)
  98 Ko12 Várnai László Természettudományi innováció Hat Kalap
Alatt
komplex
46 Bi04 Lázár Katalin,
Szim-Bio munkacsoport
Az élelmiszeripar „segédmunkásai” biológia
(környezettan)
  99 Ko13 Vizi Tibor INQUIRE komplex
47 In02 Földvári Eszter W3 Suli - Blogmotor projekt informatika   100 Ko14 Tóth István Kalandozás a természettudomány birodalmában
című vetélkedő
komplex


Standok elrendezése Standok elrendezése
Földszinti alaprajz Alagsori alaprajz