• алмазное сверление днепропетровск
 • алмазная резка днепропетровск
 • алмазное сверление железобетона STENOREZ
 • стена плача
 • стена плача передать записки
 • изделия из дерева РосЛес
 • ремонт квартир СтройСила
 • укладка тротуарки
 • Science on Stage Magyarország

  Science on Stage Magyarország

  Megalakulás

  A természettudományok iskolai tanításának válsága világméretű probléma, amelyre már jónéhány éve ráébredtek azok az intézmények, ahol a műszaki-tudományos szakemberek utánpótlása miatt aggódnak.

  Először a fizikusok léptek. A fizika tanításának érdekesebbé tétele, a közoktatásban résztvevő pedagógusok eszmecseréje, a legjobb módszerek minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében rendezték meg 2000-ben az első Physics on Stage fesztivált a svájci-francia határon fekvő CERN kutatóintézet területén. Az első ilyen fesztivál nagy sikere után továbbiak jöttek, majd néhány évvel később a tematikát kiterjesztették a többi természettudományra is: létrejöttek a Science on Stage fesztiválok. Ezeken a fesztiválokon a magyar tanárok nagyon sikeresen szerepeltek, több díjat is hazahoztunk. A fesztiválokra előkészítő hazai válogatókat 2018-ig az Eötvös Loránd Fizikai Társulat szervezte.

  Az EU FP6 Keretprogram befejeződése után ezeknek a fesztiváloknak megszűnt az EU támogatása, és ez a hasznos kezdeményezés kihalni látszott. 2008-ban azonban a németek – a német acélipar támogatásával – ismét rendeztek egy ilyen fesztivált Berlinben, majd a legtöbb európai ország részvételével megalakították a Science on Stage Europe szervezetet. Ennek az egyik legfontosabb feladata a Science on Stage konferenciák/fesztiválok további megszervezése két évente, minden páratlan évben.

  Nemzetközi tagság

  A Science on Stage Europe a német jog alatt bejegyzett szakmai civil szervezet. A tagjai nem természetes személyek, hanem az egyes európai országokban létrejött hasonló civil szervezetek. Ilyen szervezet Magyarországon a Science on Stage Magyarország is. A Science on Stage Magyarország nemzetközi tagságát bizonyító dokumetum innen tölthető le.

  Jogi és gazdasági státusz, feladatok

  A Science on Stage Magyarország NEM önálló jogi személy, és NEM önálló gazdálkodó szervezet, hanem 2019-ig a fentebb is említett Eötvös Loránd Fizikai Társulat (közhasznú szakmai civil szervezet) keretében működött. 2020-tól kezdve ezt a szerepet a Magyar Kémikusok Egyesülete vette át.

  A Science on Stage Magyarország feladatai

  • – Megszervezni és lebonyolítani a páros években megrendezésre kerülő hazai Science on Stage Fesztiválokat, amelyek amellett, hogy a hazai, természettudományokat tanító innovatív pedagógusok eszmecseréjét és jó gyakarlatainak kicserélését elősegítik, alkalmat adnak a magyar delegáció kiválasztására is a páratlan években megrendezésre kerülő nemzetközi Science on Stage Fesztiválokra.
  • – A magyar delegáció utazásának megszervezése és a delegáció vezetése a páratlan években megrendezésre kerülő nemzetközi Science on Stage Fesztiválokra.
  • – A fenti eladatok teljesítéséhez szükséges anyagi források előteremtése pályázatok és támogatások megszerzése révén, együttműködve a többi érdekelt szervezettel (lásd alább).
  • – A Science on Stage Magyarország weboldalának és Facebook oldalának a karbantartása és ellátása a legújabb hírekkel.

  Együttműködés más szervezetekkel

  A Science on Stage Magyarország a feladatok végrehajtását a következő hazai szakmai civil szervezetekkel együttműködve szervezi:

  A hazai Science on Stage Fesztiválok Szervezőbizottságába és Zsűrijébe a fentebb felsorolt egyesületek küldenek delegáltakat.

  A Szervezőbizottság vezetője jelenleg Dr. Lente Gábor  professzor, a Pécsi Tudományegyetem Általános és Fizikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára.

  A Zsűri elnöke jelenleg Prof. Dr. Kroó Norbert, az MTA rendes tagja, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke.

  Hivatalos adatok, adatkezelés

  A fentiekből következően – az e-mail elérhetőség kivételével – a Science on Stage Magyarország hivatalos adatai megegyeznek a Magyar Kémikusok Egyesületének adataival, melyek a következők:

  • Telephely címe: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. II. emelet 8.
  • Számlázási cím: Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú utca 16. II. emelet 8.
  • Levelezési cím: Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú utca 16. II. emelet 8.
  • Telefon: +36-1-201-6883, Fax: +36-1-201-8056
  •  Email:
        Társulati ügyekben: mail@mke.org.hu
        Science on Stage ügyekben: lenteg@gamma.ttk.pte.hu
  • Adószám: 19815819-2-41
  • Számlaszám: HU16 10700024 24764207 51100005
  • BIC / Swift: CIBHHUHB

  A GDPR-nak megfelelő Adatvédelmi Szabályzat megegyezik a Magyar Kémikusok Egyesületének Adatvédelmi Szabályzatával.

  A Science on Stage Magyarország weblapja a https://szinpadon-a-tudomany.hu weboldal.
  A weblapot szerkesztette és karbantartja Dr. Sükösd Csaba  (e-mail: sukosd@reak.bme.hu).

  A Science on Stage Magyarország facebook oldala: http://www.facebook.com/SonS.Hungary.
  A Facebook oldalt karbantartja: Lucza László (e-mail: laszlolucza@gmail.com).