• алмазное сверление днепропетровск
 • алмазная резка днепропетровск
 • алмазное сверление железобетона STENOREZ
 • стена плача
 • стена плача передать записки
 • изделия из дерева РосЛес
 • ремонт квартир СтройСила
 • укладка тротуарки
 • Színpadon a Természettudomány 2014 Program

   

  A fesztivál programja:

  10:00 Ünnepélyes megnyitó.   A megjelenteket köszöntik:
  – Prof. Dr. Lovász László, Wolf-díjas matematikus, az MTA elnöke, a fesztivál fővédnöke
  – Papp László, Debrecen város alpolgármestere
  Prof. Dr. Gaál István, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese
  – David Featonby a nemzetközi Science on Stage Europe vezetőségi tagja
  – Dr. Sükösd Csaba, a Science on Stage Hungary szervezőbizottságának vezetője
  11:00 – 16:00 A projektek bemutatása a kiállítási területen, az MTA Atomki helyiségeiben. A bemutatott projektek listája alább található. Közben az Atomki udvarán megtekinthető a “Sokszínű fizika” busz, valamint a DÖFI (Debreceni Összefogás a Fizikáért) Egyesület fiataljainak látványos kísérleti bemutatója is.
  16:00  – 17:30 A kiállítás lebontása. Közben 16:30-tól a National Instruments Hungary kft. myDAQ eszközének bemutatója az MTA Atomki látogató központjában
  17:30 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás és zárás. A díjkiosztót vezeti, és a rendezvényt bezárja Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, a zsűri elnöke

  A projektek listája

  Az alább felsorolt projektek a rendezvény ideje alatt a nagyközönség számára is megtekinthetők. A projekteket szakterületek szerint csoportosítottuk. A szakterületen belül a projektek sorrendje véletlenszerű, azt sorsolás döntötte el. (A szürke háttérrel jelzett pályázók visszaléptek.)

  Matematika
  01. Több, mint matematika.
  Házilag készíthető egyszerű eszközökkel a túlterhelés ellen.
  A szívószálból és papírból készített geometriai testmodellek alakíthatók, könnyűek, átláthatók és számos más előnnyel is rendelkeznek.
  Márki-Zay János
  02. Játszó TÉR. A projektünk lehetőséget ad arra, hogy megismerkedjünk a szabályos poliéderekkel, tapasztalatokat gyűjtsünk, észrevegyük őket a játékainkban, használati – és dísztárgyainkban. A foglalkozás során a résztvevők alkotókká válnak, lehetőségük lesz modelleket készíteni, illetve a kész modellekre egy lézeres eszköz segítségével a síkmetszeteket rávetíteni. Az ókorban misztikus szerepet tulajdonítottak a szabályos testeknek. Platón egyik dialógusában a szabályos testeket a nagy természeti elemekhez társította; hogy az ő szemével láthassuk a testeket, elkészítjük a megfelelő motívumokkal díszített papírmodelleket. Ha csak az éleket szeretnénk láttatni, akkor egy másik technikát fogunk alkalmazni: szívószál darabokból fűzéssel állítunk elő modellt. Papp Ildikó,
  Kunkli Roland
  03. Fraktálok az interaktív táblán – matematika és informatika találkozása. A jelenlegi általános iskolai matematika tananyag nem foglalkozik semmilyen XX. századi kutatási eredménnyel, így a fraktálok témakörével sem. A gyerekeket viszont érdeklik a modern kutatási eredmények, kivált, ha látványosak , könnyen lefordíthatók a korosztályuk nyelvére, és ha valamilyen hasznát is látják. A fraktálok témaköre közkedvelt a matematikát népszerűsítő irodalom számára is. Célunk a dimenzió fogalmának és a fraktálok elméleti bevezetésén túl a gyakorlati hasznának bemutatása (művészetek, élethű képek, … ), valamint fraktálok elkészítési technikáinak bemutatása kézműves technikáktól kezdődően, fraktálkészítő programokig. Lucza László
  Fizika
  04. Olcsó eszközök a fizika kísérletes oktatásához. Könnyen és olcsón elkészíthető kísérleti eszközök kidobásra szánt anyagokból és a hozzájuk kapcsolódó kísérletek számítógépes feldolgozásának, kiértékelésének bemutatása. Csatári László
  05. Varázslatos atomfizika. Napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága a részecskefizika, aminek legújabb eredményeiről naponta hall tanár és diák egyaránt. A bevezető részecskefizika előadásokban “repkednek” a különböző idegen elnevezések, mint “hadron, mezon, bozon” stb., de ezek részletes magyarázatára nem jut elegendő idő. Ehhez dolgoztam ki egy oktatási segédanyagot papírból készült kockák segítségével, melyek elkészítése során és az utána, vele való játékkal könnyen és szórakozva sajátíthatjuk el a mikrovilág alapfogalmait. Oláh Éva Mária
  06. Amikor Newton sportkocsit vezet. Egy kötött pályán (sínen) mozgó üléssel ellátott kocsin egy kisebb tömegű ember ül. Csiga és csigasor segítségével különböző erővel gyorsítjuk majd lassítjuk a rendszert. A jelenség megfigyelés, értékelése több módon történik: megfigyelés, inga kitérése, rugó megnyúlásának mérése ismert tömegű test hatására, NI myDAQ műszer segítségével, illetve mérőszalag segítségével mérem a gyorsító erő, gyorsítás alatt megtett út,  gyorsulás és a gyorsító erő nagyságát. Varga István
  07. A “Z-energia”.  A „Z ‐ energia” projekt az energia „előállítása”, tárolása és felhasználása témakörével foglalkozik. Egy forradalmian újszerű  elektronikai eszköz segítségével a diákok különböző erőműfajtákat állíthatnak össze és ezek segítségével többféle fogyasztót is működtethetnek. Kísérletezés közben folyamatosan látható, hogy a rendszer egyes tagjainak mennyi energiája van. Megismertet  egy újfajta energiával is, mely szinte kimeríthetetlen mennyiségben van jelen. Ennek segítségével közös igyekezettel játékos formában egészen nagy fogyasztót is működésbe tudnak hozni. Baló Péter
  08. Kísérletek, mérések és játékos fizika a fizikaórákon. Szemléltető és mérési kísérletekben magyar gyártmányú „Diák‐radar” 10 GHz frekvencián kisugárzott elektromágneses hullámok tulajdonságainak bemutatása (hullám‐visszaverődés, hullámtörés, akadálytalan áthaladása papírlapon és tranzverzális voltának szemléltetése), illetve hullámhosszának meghatározása levegőben, valamint terjedési sebességének és hullámhosszának mérése a fény számára áthatolhatatlan szurokban. Maga a „Diák‐radar”, mint kísérleti eszköz bemutatása is élményszerű a diákok számára ízléses, precíz kivitelezésével és kidolgozásával, valamint szemléltető jellegével. A vörös vérsejtek méretének meghatározása megfelelő minta – optikai rács – segítségével. Az ilyen optikai rácson áthaladó lézerfény a képernyőn interferenciaképet hoz létre, és a rácsállandó adja meg a vörösvértestek méretét. Játékok (pörgettyű, vízibúvár, giroszkóp stb.) – játékos feladatok megoldása középiskolai tananyag ismeretében. Kosztyu János dr.
  09. Diákok által is elkészíthető kísérleti eszközök bemutatása. A projekt keretében olyan eszközöket állítottam össze, amelyeket a tanulók saját maguk is elkészíthetnek. Az eszközök anyagköltsége egyáltalán nem nagy. Az eszközökkel végrehajtott kísérletek fizikai magyarázata hozzákapcsolható a tananyaghoz.
  Eszközök: Kávéautomata, krumpli‐puska, lufi‐tölténnyel tölthető légfegyver, energiatakarékos porszívó, H2O üzemanyagú rakéta, pezsgősüveg riasztó, liszt(ön)gyújtó, búvár a pet‐palackban, mágneságyú, pezsgős üvegekkel vízhordás.
  Farkas Oszkár
  10. Transzformációk egy témára. Egyszerű, könnyen összeállítható és bemutatható kísérletsorozatot állítottam össze. Az újrahasznosított alkatrészekből, saját kezűleg készített elektroakusztikai átalakítók alkalmasak egy sor szórakoztató, ugyanakkor tanulságos fizikai kísérlet bemutatására:

  • Hangszóróból mikrofon;
  • Mobil kihangosító;
  • Dinamikus mikrofon;
  • Hangszedő;
  • Szénmikrofon‐modell

  A legtöbb kísérlethez elegendő egy vasmagos tekercs, csengőreduktor (vagy ehhez hasonló transzformátor) és egy hangfrekvenciás erősítő (aktív hangfal). Az eszközök, illetve segítségükkel elvégezhető kísérletek felhasználhatók a fizikatanítás során a rezgések, hullámok, egyenáram, váltakozó áram, elektromágneses indukció, anyagok mágneses tulajdonságai témakörökben mind motivációs‐, mind a jelenségek részletesebb megismertetése céljából. A kísérletek könnyen reprodukálhatók, nem igényelnek drága, nehezen beszerezhető alkatrészeket. Bármely korosztály számára interaktív módon bemutathatók.

  Jendrék Miklós
  11. Demonstrációs kísérletek intelligens folyadékok tulajdonságainak szemléltetésére. Az elektroreológiai és magnetoreológiai folyadékok olyan különleges tulajdonsággal bíró komplex folyadékok, amelyek szerkezete átrendeződik külső elektromos‐ illetve mágneses terek jelenlétében, ez a rendeződés pedig a viszkozitás több nagyságrendbeli növekedéséhez vezethet. Ezeknek a folyadékoknak a szabályozható viszkozitásuk miatt a modern mérnöki tudományok területén mára számtalan alkalmazása alakult ki. Felhasználják például gépjárművek lengéscsillapítójában, mosógépek rezgésének csillapítására, léptetőmotorok belengésének redukálására, fékekben, kuplungokban nyomatékátvitelre, vagy éppen az orvostudományok terén képalkotási mórszereknél kontrasztanyagnak, valamint a rákkutatásban. A bemutató során e folyadékok tulajdonságait ismertetem, valamint azt, hogy miként lehet szemléletes demonstrációs kísérleteken keresztül a fizikának és az anyagtudománynak e korszerű termékeit, és a különleges viselkedésük fizikai okait a középiskolás diákokkal megismertetni. Medvegy Tibor
  12. Varázslatos fizika. Mostanában nagyon népszerűek a „varázslós” műsorok. Projektemben érdekes trükköket mutatok be, melyek egyszerű fizikai jelenségeken alapulnak. Egy szívószálat mozgatok a gondolatommal, a gravitációval ellentétesen mozgatok egy karikát, elveszem az erejét az embernek, vízből jeget csinálok egy perc alatt! Molnár János
  13. Lenard-effektus (Vízesési elektromosság). Egy házi kivitelezésű eszközzel a vízesési elektromosság létrejöttének bemutatása (nedves Wimshurst). A légköri elektromosság kialakulásának szemléletes modellje. Keresztes Miklós
  14. LED‐ek a fizikaórán. A mai napig nagy hatással van rám, hogy fiatalkoromban láthattam Öveges professzor úr Heki kutyáját. Hekinek igazán jó füle volt. Egy megfelelő hangmagasságú sípot megfújva Heki kutya kiugrott a házból. Talán ennek a kísérletnek a megtermékenyítő hatására sikerült összehoznom Uhut, a kvantumbaglyot. Uhu is rendkívül intelligens állat. A fényelektromos jelenség segítségével felismeri a színeket. A szemébe világítva a szárnyain elhelyezett LED diódák segítségével jelzi vissza a megvilágítás színét. Segítségével könnyebben
  érthetővé válik a tanulók számára a fényelektromos jelenség, a monokromatikus, és az összetett fehér fény. Az eszközzel bemutatható a színes fényszűrő fóliák lélektana. Uhu segít megérteni a különböző színű LED‐ek működési jellemzőit is.
  Piláth Károly dr.
  15. Sufni szertár, avagy kísérleti eszközök és kísérletek házilag. A projekt keretében olyan középiskolai fizika órán, illetve szakkörön elvégezhető kísérletek elkészítése kerül bemutatásra, melyekhez otthoni, háztartásban megtalálható eszközök, anyagok, némely esetben már hulladéknak szánt termékek kerülnek (újra)felhasználásra. Ezáltal elérhetővé és bemutathatóvá válnak olyan kísérletek (pl. szalaggenerátor) is, amelyek egy nem jól felszerelt iskolai szertár esetében meghiúsulnának. Órai videók forgatása, illetve egyes hosszabb kísérletek felvétele szintén hasznos lehet, hiszen ezáltal interaktívabbá tehető az óra, a diákok is érdeklődőbbé válnak, illetve az egy tanóra ideje alatt nem elvégezhető kísérletek szintén megismertethetők. A különböző audiovizuális technikák alkalmazása, illetve a diákok bevonása a kísérleti eszközök fejlesztésébe pedig kézzelfoghatóbbá teszi a fizika világát. Kriska Ádám,
  Kovács Márk
  16. „Mire fogom én ezt használni?” A diákokban gyakran felmerül a természettudományok kapcsán, hogy milyen gyakorlati haszna van a tanultaknak. Olyan kísérleteket szeretnék bemutatni, amelyek szorosan kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz, és demonstrálják, hogy a fizika nagyon is hasznos a mindennapi életünkben. Ha nem is ők maguk fogják „használni” miután befejezték az iskolát, de az, hogy mások használják, rendkívül megkönnyíti az életüket. Három ilyen kísérlet lesz látható: a hidraulika alapelvének bemutatása különböző keresztmetszetű fecskendőkkel, kromatográfia a papírzsebkendő hajszálcsövességének felhasználásával és annak demonstrálása, hogy eltérő sűrűségű anyagokat hogyan választunk szét centrifugális erő segítségével. Herendi Borbála
  17. A tűztornádó, és ami mögötte van. A tűztornádó nevű kísérletet több tudományos ismeretterjesztő fórum is bemutatja, de a valódi működésére általában nem térnek ki, vagy hiányos, illetve rossz magyarázatot adnak. A tűztornádó nevű kísérletet egyedi formában mutatjuk be, speciális módszertani kiegészítésekkel, és kísérletet teszünk arra, hogy meg is magyarázzuk a működését. Szutyányi Márk,
  Molnár Erika,
  Trescsik Hanna,
  Mészáros Péter
  18. Építsünk villanymotort!  Azt mondják, ”a feszültség alatt levő vezeték pont úgy néz ki, mint amelyik nincs feszültség alatt, csak más a fogása.” És ez valóban így van. Az elektromos jelenségek megértését nagyon megnehezíti, hogy az áram közvetlenül nem látható. A bemutatandó kísérletetekben az elektromos jelenségeket folyadékok áramlásával példázzuk. A töltéshordozókat víz, a vezetékeket különböző hosszúságú és keresztmetszetű csövek, a feszültséget pedig a szintkülönbségek jelképezik. Megfigyelhető pl., hogyan függ az áramerősség a vezeték méreteitől. A villanymotorok megértését tovább nehezíti, hogy ha működik, akkor nem látunk bele, ha pedig szétszedjük, működésképtelenné válik. Az általam készített szemléltető eszközben folyamatosan követhető a feszültségviszonyok alakulása, miközben a motor tényleg működik. Nyerges Gyula
  19. Legkedvesebb kísérleteim – mechanika, hőtan, mágnesség, gravitáció, elektromosság, fénytan, atomfizika köréből, és lufis kísérletek. Légnyomás és légnyomásváltozás szemléltetése; csörgővizes lombik; víz körforgása üvegkádban; hőtágulásos öntöző és hűtés; üvegpalack és üvegcső deformáció kimutatása; energia paradoxon lejtő; eszköz a lendület és mozgási energia különbségére; lágyvasat taszító mágnes; kettőnél több pólusú rúdmágnes; utálkozó mágneses seprűnyelek; súlyváltozás mérése digitális mérleggel; súlytalanság mágneses csővel és gyertyás üveggel; állandó lengésű asztali Foucault inga; kés‐villa emberi áramforrások; lépésfeszültség szemléltetése nedves földön; elektrosztatikus feszültség kimutatása a cipőnk padlóhoz súrolásával; indukciós töltővel indukció vizsgálata –bifiláris tekercselés is; zenélő villanymotor; periszkóp-sötétkamra tejes dobozzal, ködösítés palackban; expanziós ködkamra; diffúziós ködkamra Peltier hűtéssel, játékos lufis kísérletek. Ezek zöme tanár és akár diák által is egyszerűen összeállítható és meggyőző erejű. Sebestyén Zoltán
  20. Kedvenc kísérleteim. Hétköznapi tárgyakkal kísérletezek, amelyeket, ha szükséges, magam alakítok fizikai bemutató eszközzé. Eszközeim egyszerűek, könnyen reprodukálhatók, egyszerű velük a kísérletezés. Härtlein Károly
  21. Tömeg‐, térfogat‐ és sűrűségmérés elektromos gitárral és okostelefonnal, hangtani kísérletek. Alapvető hangtani ismeretek bevezetése után (egyszerű hangszerek készítése) tömeg ‐, térfogat‐ és sűrűségmérés elektromos gitárral és okostelefonnal. Tóth Pál
  22. Terítéken a fizika. A projekt témáját egy angol nyelvű kiadvány ihlette (Andria Erzberger: Physics to do, while waiting for your food in a restaurant). Az ötletből kiindulva széles irodalmazással nagyon látványos kísérlet‐együttes állt össze, amelynek eszköz‐ és anyagigénye elenyésző, a kísérletek ún. „Hands on” kísérletek. Látványossága miatt a tervezett projekt alkalmas egészen kisiskolások természettudományos motivációjára, ugyanakkor bizonyos tartalmak pontos magyarázata egyetemi tanulmányokat igényel. Balog Zoltán Gábor
  Dr. Farkas Zsuzsanna
  23. Elektromos potenciál vizsgálata vízben. Ha vízbe helyezünk két vezetőt, azokra feszültséget kapcsolunk, akkor a vezetők alakjától és elhelyezkedésétől függően kialakulnak az elektromos erővonalak, és az ezekre merőleges potenciál felületek könnyen kimérhetők egy elegendően kicsiny elektródával, valamint voltmérővel. Többféle elrendezést vizsgálhatunk, az eredményeket alkalmas programmal számítógépen ábrázolhatjuk. A legizgalmasabb talán egy hengeres edényben kialakuló állapot, amely teljesen lineáris karakterisztikával rendelkező feszültségosztó. Elmozdulás‐feszültség átalakítóként sokféle alkalmazásra adhat ötletet. Pl. az elektródát rugóval összekötve erő‐ vagy tömegmérésre használhatjuk. Vagy elegendően sűrű mintavételezéssel elmozdulás‐ idő, sebesség‐idő,illetve gyorsulás‐idő grafikont rajzolhatunk mozgó testről. Nyirati László
  24. Fizikai Helyszínelők ‐ fizikai kutatások mobiltelefonnal és tablettel. A korszerű mobiltelefonokba és tabletekbe épített szenzorok segítségével bárki végezhet fizikai méréseket, a technika fejlődésével egyre gyorsabban és pontosabban. Az általam összeállított kísérletek elsősorban arra mutatnak példát, hogy néhány ötlet felhasználásával a háztartásokban található eszközökből is felépíthető izgalmas mérések végzésére alkalmas berendezés. A mért adatok számítógéppel elemezhetők, a tapasztalatokat össze lehet vetni az egyszerű, iskolában tanult közelítő képletek, de kifinomultabb numerikus szimulációk eredményével is. A kísérletek kiértékelése nyomban a mérés után történhet, így tanítás közben is használhatók, de segítségükkel önálló kutatómunkára is bírhatók a motiváltabb tanulók. A kísérletek látványos elemeket is tartalmaznak (ledek, ingák, biciklikerék), illetve hétköznapi eseményekkel kapcsolatosak, ami alkalmas a show‐jellegű megjelenésre is. Egri Sándor
  25.Szabadesés vizsgálata okostelefon felhasználásával. Egy okostelefon kamerája segítségével képes egy olyan kísérletet is megfigyelni, és számunkra megfigyelhetővé tenni, amit mi magunk nem tudnánk megtenni. Például azért, mert a kísérlet szabadesés közben zajlik. Egy megfelelően előkészített dobozban elvégezhetők egyszerű kísérletek akkor, amikor a doboz szabadon esik. Arról, hogy mi történik a dobozban, a telefon kamerája informál minket. Ebben a kísérletben az a különleges, hogy a diákok által birtokolt okostelefonok segítségével tanulmányozhatóvá válik a súlytalanság állapota, még ha csak rövid időre is. Ezt eddig ilyen közvetlenül nem tudtuk iskolai keretek között bemutatni. Molnár Milán
  Kémia
  26. Vele vagy nélküle? A nehézipar előnyei és hátrányai. A gánti bauxit bányászati múzeum és az oroszlányi bányászati múzeummal karöltve egy 7.‐8. évfolyamos tanulók ismereteire építő egész napos interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás. Benne szervetlen kémia ismeretek, kísérletek gyakorlati alkalmazásának bemutatása. Cél a fenntartható fejlődést megértő gyermekek nevelése, így remélve a társadalmi attitűd változását. Gajdosné Szabó Márta
  27. A kémia szépségei ‐ oszcilláló reakciók. A természettudományokban rengeteg helyen találkozhatunk oszcillációval. Ha kinyújtunk  egy rugót, majd hirtelen elengedjük, periodikus rezgőmozgást fog végezni. Az inga mozgása is periodikus. Nemcsak a fizikában jelentősek ezek a folyamatok, a kémiában is nagy szerepük van. Ezeknek a kémiai oszcillációknak bonyolult matematikai számítások állnak a hátterében, melyeket a matematikusok a differenciálegyenletek segítségével írnak le. Amikor egy térben homogén reakcióelegyben időben periodikusan változik egyes komponensek koncentrációja, oszcilláló reakcióról beszélünk. Ilyenkor – bár nem „nyúlunk” bele a rendszerbe – hol az egyik, hol a másik anyag kerül túlsúlyba, ami, ha például különböző színű vegyületekről van szó, igen látványos színváltogatással jár együtt. Szórád Endre
  28. Művészet, zene, kémia. Projektünk olyan kísérleti bemutató, melynek kísérleteit valamilyen képzőművészeti, vagy zenei alkotás „ihlette”. Célunk a kémiát a többi művészet társaságában megjeleníteni. Igyekszünk széles korosztályt megszólítani úgy, hogy eközben a kémia és az emberiség kultúrájának néhány – általunk fontosnak gondolt – elemét összekapcsolva jelenítjük meg. Oldal Vince
  29. Alginsav a molekuláris gasztronómiában és a kémia más területein. Projektünkben a molekuláris gasztronómiából is szferifikáció többféle alkalmazási lehetőségét mutatjuk be. Érdekes, a hétköznapokhoz is kapcsolódó folyamattal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, ugyanakkor ötleteink révén egy újszerű, kísérletezési módot is bemutatunk, ami jól illeszkedik a green chemistry világába. Murányi Zoltán dr.
  30. Időutazás kémiai „tárlatvezetéssel”. Az anyag fejlődéstörténetének „felidézése” kémiai reakciók segítségével, képi (ppt) és zenei aláfestéssel. Róka András dr.
  31. Kémhatásvizsgálatok a háztartásban saját készítésű pH‐skála segítségével. Projektünk alkalmas arra, hogy az oldatok hígításának és pH‐jának a kapcsolatát tanulói kísérlet‐tervezéssel (Inquiry Based Science Education módszer alkalmazásával) vezesse be a 9. osztályban. A diákok oldathígítással elkészítik a saját pH színskálájukat lilakáposztalé segítségével és ezt felhasználják a háztartási anyagok kémhatásának vizsgálatára. Ezt a csoportok poszteren és előadásokon mutatják be egymásnak. A projekt tantárgyi tartalma a pH fogalmának tanítása és a „Sav‐bázis reakciók” témakör összegzése, didaktikai célja a tanulók kompetenciáinak fejlesztése (különös tekintettel a természettudományos, a digitális, az anyanyelvi és szociális kompetenciákra). Szakács Erzsébet
  32. Bepillantás a természet boszorkánykonyhájába. Boszorkánykodjunk együtt, és tapasztaljuk meg a természet csodáit! Célom a kedvcsinálás egy olyan tudományterülethez, amely nélkül a modern civilizáció (táplálkozás, gyógyítás, ipari termékek stb.) elképzelhetetlen, és amely indokolatlanul rossz hírnévnek örvend. A tanítás során problémás témakörnek bizonyul a redoxi reakciók értelmezése: oxigén/hidrogénátadás, elektronátmenet, oxidációsszám‐változás . E témakör tanításának nehézségét az okozza, hogy a kémia elméleti rendszerére jellemző a jelenségek többszörös modellekkel történő értelmezése. Ezek ‐ ellentétben például a fizika alapvető elméleti modelljeivel ‐ egymás mellett élő, egymást kiegészítő modellek, mindegyiknek megvannak a maga alkalmazási területei és alkalmazhatóságának korlátjai is. Így a bemutatandó kísérleteket e témakör köré fűztem fel. Bogdán Csilla dr.
  Biológia
  33. Természettudományi projekt egész osztályra. Már ötödik éve működő természettudományos projektmunkánkat mutatjuk be, mely két részből áll. Első évben a diákok kis csoportban elsajátítják a tudományos kutatómunka alapvető lépéseit, egy saját maguk által választott téma/probléma kapcsán. A következő évben ezen ismeretek felhasználásával modellt építenek. A projekt különlegessége, hogy egész osztállyal végezzük és nem tantárgyspecifikus. A közösen kijelölt témát több oldalról is megközelítjük (biológia, fizika, kémia). Krakomperger Zsolt dr.
  34. „Tarka párák” – szivárványos kísérletek kicsiknek és nagyoknak. Alapfeltevésünk az, hogy tanárként és diákként is közös nyelvünk lehet a mese, a testi és szellemi nevelésen túl a diákok lelki fejlődésére is figyelnünk kell. A mesén keresztül a diákok a felfedeztető tanítás elemeire támaszkodva érthetik meg az őket körülvevő világ szabályszerűségeit. A történet főhősének a szivárványt kell elvinnie a világszomorú királykisasszonynak. A színeket minden helyszínen egy próbatétel (kísérlet) után kapja meg egyenként. A színeket a középiskolai biológia és kémia oktatás ismert kísérletei közül válogattuk össze. A diákok két ponton tudnak a mese aktív részeseivé válni. A természettudományok mellett az idegen nyelvek, matematika, irodalom és történelem tantárgyak ismeretanyagát is felhasználjuk. Tóth Szilvia,
  dr. Koncz Gábor,
  Tóth-Gál Zsuzsanna Napsugár
  Informatika
  35. Informatikai tehetséggondozó projektek a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában. Az iskolánk sikeresen pályázott a közelmúltban több informatikai tehetséggondozó projekt létrehozására.
  1.) A robotprogramozási projektünk az NI mentorprogramja segítségével valósult meg. A program keretében különböző versenyeken, pályázaton sikeresen részt vettek tanítványaink. A diákokkal különböző modelleket készítettünk már LEGO‐ból és hozzá kapcsolható eszközökből. Bemutatónkon szerepelnek szivattyúk modelljei, infravörös fénnyel irányított labda, számítógépes játékok irányítása kesztyűre szerelt Arduinóval.
  2.) Mobileszköz programozási projektünk az NTP‐MTI‐13‐0049 számú pályázat keretében valósult meg. A projektben a diákok az MIT Appinventor 2 fejlesztőkörnyezettel készítettek különböző játék szoftvereket Androidos mobileszközökre. Ezeket bemutatjuk és 4 tableten kipróbálhatók. Érdeklődőkkel a helyszínen a programozást kipróbáljuk.
  Kelemenné Nagy Anikó,
  Bécsi Zoltán,
  Takácsné Bubnó Katalin,
  Takács Viktor
  36. Rezegj rá (a világ meg is mérhető). Iskolámban mechatronika szakon tanítva mindig “csapódnak” hozzánk gimnazisták az érdekes méréseink miatt. Itt most rezgésekkel, hullámokkal kapcsolatos kísérleteket dolgoztam ki, tekintettel arra, hogy a gimnáziumi képzésnek ez is egy fontos területe, ugyanakkor szervesen kapcsolódik a különféle szakmákhoz (autóipar, automatizálás, építészet, …). Méréseimben a myDAQ készüléket használom. Az alapozó szakasz látványos szemléltetésein túl szerintem a képzési időszak vége felé egyre inkább megjelenik a szintézis igénye. Az, hogy megmutassuk, azzal a tudással, amit megszereztél, mit is kezdhetsz. Meg kell adjuk a felfedezés élményét a diáknak, azt hogy a rendelkezésre álló eszközökkel te magad is képes vagy ezek elkészítésére, önálló megtapasztalására. Egy válogatás, mint fonál mutatja meg, hogy egy egyszerű iskolai kísérletből kiindulva, hogyan lehet eljutni akár a különféle mérnöki területekhez. Vizi Tibor
  37. Robotprogramozás. A projekt során 9‐12 éves diákokkal nyári tábor keretében robotprogramozással foglalkoztunk. Az elkészült munkák között szerepelt KODU‐ban épített és programozott játékvilág, és feladatmegoldás LegoMindstorms roboton. Nem kizárólagos, és még csak nem is hangsúlyos célja volt a tábornak az alkalmazott programozási nyelvek elsajátítása. Míg a programozás egy, a diákok számára rendkívül inspiratív eszköznek bizonyult a velünk (velem és Horváth Ádám kollégámmal) és társaikkal való együttműködésre, mi elsősorban a képességfejlesztést tűztük ki célul – olyan a matematikában és a természettudományokban is nélkülözhetetlen képességek fejlesztését tartottuk szem előtt, mint a kombinatív, a konvertáló, a logikai és a rendszerező képesség, és mindezek mellett a problémamegoldás, a kommunikatív és a szociális képességek fejlesztését. Tisza Géza
  38. Info-kommunikációs akadálymentesítés a digitális korszakban, avagy Hogyan akadálymentesíthetők a tanulás feltételei az iskolában? A projekt bemutatja az infokommunikációs szempontból hátrányos helyzetű tanulók szükségleteit a számítógép használat és a digitális tananyagok kapcsán. Megismertet a hátrányok kompenzálására használható speciális hardver és szoftver eszközökkel, sérülés specifikus digitális tananyagok készítésének módszereivel. Bemutatja, hogy maguk a sajátos nevelési igényű tanulók mit tehetnek hátrányaik leküzdésére, miközben digitális kompetenciáik is gyarapodnak. Szabó János
  39. Informatikai szaknyelvi nyelvvizsga a WEBULO.hu-val. Az informatika és a nyelvoktatás kapcsolata a XXI. sz.-ban. Online nyelvtanulás önállóan és/vagy nyelvtanári segítséggel. Informatikai szaknyelv és nyelvvizsga alapfokú IKT felhasználói ismerettel rendelkező nyelvtanulóknak. A saját fejlesztésű WEBULO Learning Management System olyan a LEXINFO angol és német akkreditált kétnyelvű nyelvvizsgán felhasznált vizsgafeladatokat dolgoz fel, ami segítséget nyújt a nyelvvizsga sikeres letételéhez. Kozmér Bianca
  40. Hogyan viszi be az interaktív tábla az osztályterembe a világtérképet? Módszertanilag változatos, játékos általános iskolai feladatok földrajz témában digitális atlasz és az interaktív tábla használatával. Komár Zsolt
  41. “Digitális világ minden gyermeknek – meseszerkesztés kisiskolásokkal, az algoritmikus gondolkodás megalapozása”. Kreatív mesealkotás a LapodaMese programmal, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A program lehetőséget ad arra, hogy az iskola falait ledöntve a gyerekek kiléphessenek a virtuális térbe, ahol a közös alkotások jutnak érvényre. Így a tanulók „megízlelhetik” a konnektivista tanulás módját. Nagyon jól illeszkedik a Kerettantervbe, akár informatika órán, de jól használható olvasás, írás, magyar, környezetismeret, idegen nyelv órákon is. Lakosné Makár Erika
  42. Tanulók által létrehozható saját tanulási felületek készítése segédprogramokkal – hangkonvertáló, e-könyv olvasó, feliratozó. A mai középiskolások sokféleképpen használják a számítógépet. Igénylik, hogy a számítógép tanulásuk eszköze legyen. Jelen projekt az ISZE Tehetségsegítő Tanács „Különleges tehetségek hatékony tanulásának segítése informatikával” tehetséggondozó jógyakorlat (JG 350 000 027) szakköri programjának módszertanára épül. Különlegessége, hogy a tanulási környezet kialakításakor meghatározó az egyetemes tervezés. A projekt a digitális korszak egyénre szabott tanulási/tanítási környezetére, az önszervező tanulásra ad példát. A bemutatott tanulási forma, az IKT eszközökkel létrehozott saját tanulási felületek egyaránt alkalmasak a széles rétegek, az érdeklődők, a még érdeklődőbbek és a tehetségesek (Gyarmathy: a tehetséggondozás csésze modellje) tevékeny ismeretelsajátítására. Egyéni fejlődési utat jelentenek a különleges tehetségeknek is. Fülöp Márta Marianna