• алмазное сверление днепропетровск
 • алмазная резка днепропетровск
 • алмазное сверление железобетона STENOREZ
 • стена плача
 • стена плача передать записки
 • изделия из дерева РосЛес
 • ремонт квартир СтройСила
 • укладка тротуарки
 • A Science on Stage leírása és története

  A Science on Stage fesztiválok általános leírása

  A Science on Stage fesztiválokat kétévente, – páratlan években – szervezik, más-más vendéglátó országban. Ezeken a 3,5 napos rendezvényeken Európa minden tájáról jövő kb. 350 általános és középiskolai tanár mutatja be legjobb, innovatív tanítási ötleteit kiállítási standokon, műhelyeken és színpadi előadásokon. A fesztiválok – és a Science on Stage Europe – alapelve: “tanároktól tanároknak“. Az egyes országok – a lakosság létszáma alapján megállapított – kvóta alapján delegálhatnak résztvevőket. A delegáltakat a rendező ország vendégül látja a fesztivál idejére, azaz a szállás- és étkezési költségeiket fedezi. Magyarország kvótája 7 főből áll. Kivételt képez a következő, 2017-es fesztivál, amelynek a rendezési jogát Debrecen nyerte el. Itt Magyarországról 70 tanár vehet részt 40 projekttel, mivel mi leszünk a házigazdák. A fesztiválok hivatalos nyelve az angol, a résztvevő tanároktól legalább alapfokú, angol nyelven való kommunikációs készséget várnak el. A delegáltakat a 25 ország saját, nemzeti fesztiváljain választja ki a bemutatott természettudományos (biológia, kémia, fizika), műszaki-informatikai és matematikai oktatási projektjeik alapján. A nemzeti fesztiválokat a nemzetközi fesztivált megelőző páros évben rendezik meg a résztvevő országokban.

  A fesztiválokon a projektek a “vezértémák” szerint csoportosíthatók. A 2017-es debreceni fesztivál vezértémái a következők:

  • – Természettudomány a legfiatalabbak számára
   Projektek óvodai és általános iskolás gyerekeknek.
  • – Természettudomány és környezet
   Olyan projektek, amelyek környezetvédelmi, egészségügyi és fenntarthatósági kérdéseket vizsgálnak a természettudományok segítségével.
  • – IKT a természettudományos oktatásban
   Projektek, amelyek az információs és kommunikációs technológiákat használják a tanteremben.
  • – A befogadó Tudomány
   Természettudományos projektek, amelyek a társadalmi-gazdasági, nemi és kulturális egyenlőtlenségekkel  foglalkoznak.
  • – Együttműködések a természettudományos oktatás érdekében
   Projektek, amelyeket iskolák az iparral vagy az egyetemmel együttműködve dolgoztak ki.
  • – Alacsony költségű tudomány
   Egyszerű és kis költségű projektek, amelyek mindenki által könyen megvalósíthatók.
  • – Közös projektek
   Projektek, amelyeket különböző országok tanárai dolgoztak ki együttműködés keretében, akik közül legalább az egyik részt vett egy előző fesztiválon.

  A Science on Stage fesztiválok elemei

  • A projekt
   Az ideális Science on Stage projekt:
  • – felkelti a tanulók érdeklődését a
   természettudományok iránt,
  • – a mindennapi életből vesz példákat,
  • – tartós hatása van a diákokra,
  • – az iskolában könnyen és ésszerű
   költségek mellett megvalósítható,
  • – elősegíti a felfedezésen alapuló
   tanulást (inquiry based learning).

   

  • – A kiállítás
   A fesztiválok központi eleme a kiállítás, ahol valamennyi delegált kiállítási standokon mutathatja be projektjét, kísérleteit és innovatív tanítási, oktatási módszereit. A standokon rendelkezésre álló asztalok mögött álló állványokon poszterek bemutatására, vagy számítógépes projektorral történő vetítésre is mód nyílik. A természettudományos tárgyak alapvető oktatási elemei a kísérletek. Ezért a delegáltak standjain általában látványos és innovatív kísérletek, eszközök kapnak helyet. A kiállítás a fesztivál egész ideje alatt “nyitva van”, a résztvevő tanárok meglátogatják egymás standját, kicserélik oktatási módszereiket, tapasztalataikat. Emiatt a fesztiválok általában új, oktatási együttműködések kiinduló pontjai is, amelyeket a Science on Stage Europe anyagilag is támogat.

  Kiállítási standok a Science on Stage fesztiválon

  Gajdosné Szabó Márta bemutatja projektjét két
  érdeklődő külföldi kollégának a kiállítási standján
  • – Műhelyek
   Azok a tanráok, akik megfelelő szinten tudnak angolul kommunikálni, a kiállítás mellett pályázhatnak még műhelyek tartására is. A fesztivál időtartama és a műhelyfoglalkozások számára rendelkezésére álló helyiségek száma korlátozza a bemutatható műhelyek számát. A fesztivál nemzetközi programbizottsága választja ki a pályázatok közül azokat a műhelyeket, amelyek a fesztiválon ténylegesen is bemutatásra kerülnek. A fesztivál résztvevői választhatnak a párhuzamosan zajló műhelyek közül, és jelentkezhetnek az érdekesnek tartott műhelyeken való részvételre. Általában 15-20 tanár alkotja egy-egy műhely hallgatóságát. A műhely vezetője nemcsak frontális előadást tart, hanem aktívan bevonja a résztvevő hallgatóságot az általa fejlesztett oktatási módszer gyakorlásába, kipróbálásába.

  Műhelyfoglalkozás Londonban, a Science on Stage fesztiválon
  • – Színpadi bemutatók
   A fesztivál nagyszínpadán színpadi bemutatókra is sor kerül. Ez a néhány bemutató plenáris, azaz a fesztivál valamennyi résztvevője megnézheti és meghallgathatja ezeket. Ezeken a bemutatókon általában igen látványos, a diákok érdeklődésének felkeltésére alkalmas kísérleteket szoktak bemutatni a kiválasztott tanárok, vagy tanárcsoportok. Nagy népszerűségnek örvendenek a különböző látványos kémiai vagy fizikai kísérletek. Ezek köré a szerzők gyakran egy-egy történetet is szőnek. Ilyen volt például a londoni fesztiválon a magyar Róka András “Időutazás kémiai kísérletek segítségével” című bemutatója, amely az Univerzum történetén vezette keresztül a hallgatóságot látványos kémiai kísérletekkel. A színpadi bemutatóra beadott pályázatok közül a fesztivál nemzetközi programbizottsága választja ki azokat, amelyek a fesztivál nagyszínpadán ténylegesen is bemutatásra kerülnek.
  Róka András színpadi bemutatója Londonban

   Kezdetek, motiváció

  A természettudományok iskolai tanításának válsága világméretű probléma, amelyre már jónéhány éve ráébredtek azok az intézmények, ahol a műszaki-tudományos szakemberek utánpótlása miatt aggódnak.

  Először a fizikusok léptek. A fizika tanításának érdekesebbé tétele, a közoktatásban résztvevő pedagógusok eszmecseréje, a legjobb módszerek minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében rendezték meg 2000-ben az első Physics on Stage fesztivált a svájci-francia határon fekvő CERN kutatóintézet területén. Az első ilyen fesztivál nagy sikere után továbbiak jöttek, majd néhány évvel később a tematikát kiterjesztették a többi természettudományra is: létrejöttek a Science on Stage fesztiválok. Ezeken a fesztiválokon a magyar tanárok nagyon sikeresen szerepeltek, több díjat is hazahoztunk. A fesztiválokra előkészítő hazai válogatókat az Eötvös Loránd Fizikai Társulat szervezte.

  Az EU FP6 Keretprogram befejeződése után ezeknek a fesztiváloknak megszűnt az EU támogatása, és ez a hasznos kezdeményezés kihalni látszott. 2008-ban azonban a németek – a német acélipar támogatásával – ismét rendeztek egy ilyen fesztivált Berlinben, majd a legtöbb európai ország részvételével megalakították a Science on Stage Europe szervezetet. Ennek az egyedüli feladata a Science on Stage konferenciák/fesztiválok további megszervezése két évente, minden páratlan évben. A korábbi munkánk nagy elismerése, hogy az öttagú Executive Committee tagjai közé beválasztották Kovách Ádám debreceni fizikust.

  A Physics on Stage/Science on Stage fesztiválok története dióhéjban

  2000-ben a CERN-ben (Genf/Svájc) volt az első Physics on Stage 2000 fesztivál, az European Science and Technology Week 2000 keretében, az Európai Unió támogatásával.

  2002-ben Grenoble-ben jöttek össze Európa fizika tanárai a második alkalommal (Physics on Stage 2002). A fesztivált az Európai Űrkutatási Ügynökség (European Space Agency, ESA) szervezte és szponzorálta.

  2003-ban Nordvijk (Hollandia) adott otthont a Physics on Stage 2003 fesztiválnak. A fesztivált az Európai Unió támogatta.

  2005 novemberében  ismét a CERN területén rendezték meg az első olyan fesztivált  (Science on Stage 2005), ahol már nemcsak a fizika, hanem valamennyi természettudományos terület képviseltette magát. Ezt a fesztivált is az Európai Unió támogatásával szervezték meg.

  2007 áprilisában Grenoble volt a helyszíne a második, Science on Stage 2007 fesztiválnak. A fesztivál támogatói az Európai Unió, mint főtámogató mellett az ESFR  (Európai Szinkrotron) és az ILL (Institute Laue-Langevin) kutatóintézetek voltak. Ezen a fesztiválon jelentette be az EU biztosa, hogy a továbbiakban az EU anyagi támogatása megszűnik.

  2008 okt. 23-26 között rendezték meg a németek az első olyan fesztivált Berlinben (Science on Stage 2008), amelyet egyetlen ország, és annak Science on Stage nemzeti bizottsága szervezett. Az anyagi támogatást a Think Ing, a német fém- és elektronikai ipar (GesamtMetall) mérnök-utánpótlását elősegítő szervezet biztosította.

  2009-ben a németek szervezésében, berlini székhellyel és német jog alatt megalakult a Science on Stage Europe civil szervezet, amely alulról építkezve jött létre, és amelynek tagjai az európai országok Science on Stage nemzeti bizottságai. Fő feladata a további Science on Stage fesztiválok szervezése, valamint az európai, természettudományt tanító tanárok további együttműködésének előmozdítása. Ennek a vezető testületében (Steering Committee) Magyarországot Kovách Ádám debreceni fizikus képviseli.

  2011 június 16-19 között Koppenhágában volt az első olyan nemzetközi Science on Stage 2011 fesztivál, amelyet már a Science on Stage Europe irányításával szervezett a dán Science on Stage nemzeti bizottság. A fesztivált a dán Oktatási Minisztérium támogatta. 350 tanár vett részt, 27 országból. A fesztivál jelmondata: “Megnyerni a szíveket és elméket” (Winning hearts and minds). A fesztivál hivatalos videója itt nézhető meg.

  2013 április 25-28 között Lengyelország és Németország határán fekvő Slubice-ben szervezték az első olyan Science on Stage 2013 fesztivált, amelyet két ország Science on Stage nemzeti bizottsága közösen szervezett. A fesztivál jelmondata: “Lépjük át a határokat a természettudományok tanításában” (Crossing Borders in Science Teaching). A fesztivál hivatalos videója itt nézhető meg.

  2015. június 17-20 között megtartott Science on Stage 2015 nemzetközi fesztivál helyszíne London, volt. A Nemzetközi Fény Évéhez kapcsolódva a fesztivál jelmondata: “Reflektorfényben a Természettudományok Tanítása” (Illuminating Science Education)


  2017-ben a következő Science on Stage 2017 nemzetközi fesztivál rendezési jogát Magyarország nyerte el, Debrecen helyszínnel.  A fesztivál jelmondata Gábor Dénes “Találjuk fel a jövőt” mondatához csatlakozva: “Találjuk fel a természettudományok oktatásának jövőjét!” (Inventing the Future of Science Education).

  Vissza a főoldalra